Od torka omejitev gibanja med občinami - spisek vseh izjem in potrebna izjava

Datum objave
Kategorija
Statistika
48743 ogledov

Kljub številnim ukrepom za zajezitev drugega vala koronavirusa, število pozitivnih oseb še vedno ne pada, zato se je vlada odločila, da bo v torek, 27.10., začasno uvedla omejitev gibanja med občine.

Slovenske statistične regije

Slovenija - statistične regije

Začasna omejitev gibanja med občinami

Vse slovenskih statistične regije so pred dnevi presegle mejne vrednosti in so v obdobju štirinajstih dni imele več kot 140 okuženih na 100.000 prebivalcev. Tako so vse regije sedaj rdeče obarvane

Vlada se je najprej odločila za omejitev gibanja med statističnimi regijami, od torka, 27.10., pa bo dodatno omejila gibanje znotraj občine prebivališča. Gre za začasen ukrep, ki bo sprva veljal 7 dni. Občinske meje lahko prestopajo vsi tisti, ki izpolnjujejo eno od spodnjih 13ih izjem npr. odhod na delo, zdravstvene zadeve, vzdrževanje nepremičnine, grobov... + dodatno še podpisana izjava (PDF vzorec).

Še vedno pa velja tudi nočna prepoved gibanja po državi med 21. in 6. uro. Izjeme so le v primeru, da je oseba vstopila v državo in je v tranzitu čez Slovenijo oz. se pelje do svojega prebivališča, odhoda in prihoda na delo, dostava hrane, zdravil in osebnih potrebščin, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje dostop in nudenja storitev za nujne primer.

Čez dan še vedno velja, da je omejitev zbiranja na največ 6 oseb, izjema je druženje ožje družine.

Vlada je uvedla klicni center za vsa dodatna vprašanja glede koronavirusa, ki deluje na tel. št. 080 14 04 oz. 00 386 1 4787 550.

Ukrepi glede delovanja države

1. Omejitev gibanja med regijami - velja že od 20.10., od torka, 27.10. pa dodatno velja omejitev gibanja med občinami 

Vse izjeme, ki ob potrdilu in lastnoročno podpisani izjavi (PDF-print), dodatno omogočajo prehajanje občin / regij:

> prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

> opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

> odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

> varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,

> dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

> dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

> dostop do storitev za nujne primere,

> dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

> dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

> izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,

> potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,

> dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,

> nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje izjem velja tudi za ožje družinske člane (razen izjeme vzdrževanje groba, ki velja samo za eno osebo).  Ožji družinski člani so:  zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), kadar potujejo skupaj.

2. Obvezno nošenje mask tudi na prostem (izjema otroci do 6. leta, individualne športne dejavnosti npr. tek, kolesarjenje ... - kjer ni veliko ljudi in je zagotovljena 3 m medosebna razdalja). Obvezne so maske tudi v vozilih, kadar se vozijo osebe iz različnih gospodinjstev.

3. Zaprtje gostinskih lokalov - dovoljena je dostava in osebni prevzem, dostava tudi v nočnem času.

4. Zaprtje trgovskih centrov - izjema so  živilske trgovine, gradbeni in tehnični material, hrana za živali, kmetijske potrebščine

5. Vrtci bodo od ponedjeljka, 26.10., zaprti, izjema so družine, ki nimajo zagotovljenega varstva. Šolarji imajo naslednji teden počitnice, glede kasnejšega poteka pouka, pa bo več znanega v četrtek, 29.10. Zaenkrat še vedno velja, da pouk v osnovnih šolah od 6. do 9. razrednega in v srednjih šolah potekal na daljavo. Za visoke šole in univerze pa že velja priporočilo, da aktivnosti, kolikor je to mogoče izvedejo na daljavo.

6. Dovoljeno je zbiranje do 6 oseb, vendar le če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo. Zbiranje več kot šest ljudi je dovoljeno, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

7. Prepovedane so vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi - velja od 20.10. po celotni Sloveniji.

Najnižja kazen za neupoštevanje odloka je 400 €.

V katero slovensko statistično regijo sodijo občine

Osrednjeslovenska statistična regija – 25 občin

•    Občina Borovnica
•    Občina Brezovica
•    Občina Dobrepolje
•    Občina Dobrova - Polhov Gradec
•    Občina Dol pri Ljubljani
•    Občina Domžale
•    Občina Grosuplje
•    Občina Horjul
•    Občina Ig
•    Občina Ivančna Gorica
•    Občina Kamnik
•    Občina Komenda
•    Mestna občina Ljubljana
•    Občina Log - Dragomer
•    Občina Logatec
•    Občina Lukovica
•    Občina Medvode
•    Občina Mengeš
•    Občina Moravče
•    Občina Škofljica
•    Občina Šmartno pri Litiji
•    Občina Trzin
•    Občina Velike Lašče
•    Občina Vodice
•    Občina Vrhnika

Gorenjska statistična regija - 18 občin

• Občina Bled
• Občina Bohinj
• Občina Cerklje na Gorenjskem
• Občina Gorenja vas - Poljane
• Občina Gorje
• Občina Jesenice
• Občina Jezersko
• Mestna občina Kranj
• Občina Kranjska Gora
• Občina Naklo
• Občina Preddvor
• Občina Radovljica
• Občina Šenčur
• Občina Škofja Loka
• Občina Tržič
• Občina Železniki
• Občina Žiri
• Občina Žirovnica

Jugovzhodna Slovenija – 21 občin

• Občina Črnomelj
• Občina Dolenjske Toplice
• Občina Kočevje
• Občina Kostel
• Občina Loški Potok
• Občina Metlika
• Občina Mirna
• Občina Mirna Peč
• Občina Mokronog - Trebelno
• Mestna občina Novo mesto
• Občina Osilnica
• Občina Ribnica
• Občina Semič
• Občina Sodražica
• Občina Straža
• Občina Šentjernej
• Občina Šentrupert
• Občina Škocjan
• Občina Šmarješke Toplice
• Občina Trebnje
• Občina Žužemberk

Zasavska statistična regija – 4 občine

• Občina Hrastnik
• Občina Litija
• Občina Trbovlje
• Občina Zagorje ob Savi

Posavska statistična regija – 6 občin

• Občina Bistrica ob Sotli
• Občina Brežice
• Občina Kostanjevica na Krki
• Občina Krško
• Občina Radeče
• Občina Sevnica

Savinjska statistična regija – 31 občin

• Občina Braslovče
• Mestna občina Celje
• Občina Dobje
• Občina Dobrna
• Občina Gornji Grad
• Občina Kozje
• Občina Laško
• Občina Ljubno
• Občina Luče
• Občina Mozirje
• Občina Nazarje
• Občina Podčetrtek
• Občina Polzela
• Občina Prebold
• Občina Rečica ob Savinji
• Občina Rogaška Slatina
• Občina Rogatec
• Občina Slovenske Konjice
• Občina Solčava
• Občina Šentjur pri Celju
• Občina Šmarje pri Jelšah
• Občina Šmartno ob Paki
• Občina Šoštanj
• Občina Štore
• Občina Tabor
• Mestna občina Velenje
• Občina Vitanje
• Občina Vojnik
• Občina Vransko
• Občina Zreče
• Občina Žalec

Koroška statistična regija – 12 občin

• Občina Črna na Koroškem
• Občina Dravograd
• Občina Mežica
• Občina Mislinja
• Občina Muta
• Občina Podvelka
• Občina Prevalje
• Občina Radlje ob Dravi
• Občina Ravne na Koroškem
• Občina Ribnica na Pohorju
• Mestna občina Slovenj Gradec
• Občina Vuzenica

Podravska statistična regija – 41 občin


• Občina Benedikt
• Občina Cerkvenjak
• Občina Cirkulane
• Občina Destrnik
• Občina Dornava
• Občina Duplek
• Občina Gorišnica
• Občina Hajdina
• Občina Hoče - Slivnica
• Občina Juršinci
• Občina Kidričevo
• Občina Kungota
• Občina Lenart
• Občina Lovrenc na Pohorju
• Občina Majšperk
• Občina Makole
• Mestna občina Maribor
• Občina Markovci
• Občina Miklavž na Dravskem polju
• Občina Oplotnica
• Občina Ormož
• Občina Pesnica
• Občina Podlehnik
• Občina Poljčane
• Mestna občina Ptuj
• Občina Rače - Fram
• Občina Ruše
• Občina Selnica ob Dravi
• Občina Slovenska Bistrica
• Občina Središče ob Dravi
• Občina Starše
• Občina Sveta Ana
• Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
• Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
• Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
• Občina Sveti Tomaž
• Občina Šentilj
• Občina Trnovska vas
• Občina Videm
• Občina Zavrč
• Občina Žetale

Pomurska statistična regija – 27 občin


• Občina Apače
• Občina Beltinci
• Občina Cankova
• Občina Črenšovci
• Občina Dobrovnik
• Občina Gornja Radgona
• Občina Gornji Petrovci
• Občina Grad
• Občina Hodoš
• Občina Kobilje
• Občina Križevci
• Občina Kuzma
• Občina Lendava
• Občina Ljutomer
• Občina Moravske Toplice
• Mestna občina Murska Sobota
• Občina Odranci
• Občina Puconci
• Občina Radenci
• Občina Razkrižje
• Občina Rogašovci
• Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
• Občina Šalovci
• Občina Tišina
• Občina Turnišče
• Občina Velika Polana
• Občina Veržej

Goriška statistična regija – 13 občin

• Občina Ajdovščina
• Občina Bovec
• Občina Brda
• Občina Cerkno
• Občina Idrija
• Občina Kanal ob Soči
• Občina Kobarid
• Občina Miren - Kostanjevica
• Mestna občina Nova Gorica
• Občina Renče - Vogrsko
• Občina Šempeter - Vrtojba
• Občina Tolmin
• Občina Vipava

Primorsko-notranjska statistična regija – 6 občin

• Občina Bloke
• Občina Cerknica
• Občina Ilirska Bistrica
• Občina Loška dolina
• Občina Pivka
• Občina Postojna

Obalno - kraška statistična regija – 8 občin

• Občina Ankaran
• Občina Divača
• Občina Hrpelje - Kozina
• Občina Izola
• Občina Komen
• Mestna občina Koper
• Občina Piran
• Občina Sežana

Datum objave
Kategorija
Statistika
48743 ogledov