Ob vstopu v Slovenijo ponovno drugačna pravila

Datum objave
Kategorija
Statistika
16438 ogledov

Vlada se je po enem dnevu odločila ponovno spremeniti odlok, ki določa pogoje za vstop v Slovenijo. Tako bo že od sobote, 6. februarja, veljala sprememba in tedenski negativni test ne bo več potreben pri vstopu v Slovenijo za delovne migrante, lastnike nepremičnin za izvajanje vzdrževalnih del, osebe naročene na zdravstvene storitve ali izvajajo starševsko skrb ali stike z družino.

Že kar nekaj mesecev velja, da lahko v Slovenijo brez karantene ali negativnega testa vstopijo le potniki iz držav, ki niso na rdečem seznamu. To trenutno za Evropo pomeni, da lahko pridejo le potniki iz Grčije, Finske ter določenih regij iz Norveške in Danske. Vse preostale države so na rdečem seznamu.

Oseba, ki prihaja iz rdeče države, in nima negativnega testa na covid-19, bo na meji napotena v karanteno za deset dni. Karanteno na domu pa lahko oseba kadarkoli prekine z opravljenim negativnim testom. Dovoljena sta PCR ali hitri antigenski test narejen po prihodu v Sloveniji.

Karantena pa ne bo odrejena, če pri vstopu v Slovenijo oseba predloži negativen hitri test narejen v državi EU, ki ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa, ali PCR test narejen v EU ali tretji državi (ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa) pri organizacijah, ki jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Izjeme za vstop brez negativnega testa in karantene

V petek, 5. 2., je veljalo manj izjem, vendar pa se je potem vlada odločila, da bo odlok popravila, tako da od 6.2. ponovno velja vseh 13 izjem.

Spremenjen odlok pri zadnjih štirih izjema (označene z *) zahteva negativni hitri ali PCR test, ki ni starejši od 7 dni, le če osebe prihajajo iz držav članic EU ali schengenskega območja s slabšo epidemiološko sliko kot v Sloveniji. Te so trenutno tri, Španija, Portugalska in Češka. Seznam se bo dopolnjeval vsak teden.

Izjeme za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa. Vstop se tako dovoli:

1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza«;

2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Slovenijo v 8 urah po vstopu ali se v Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;

3. osebi, ki potuje v tranzitu in Slovenijo zapusti najkasneje v 6 urah po vstopu;

4. osebi z diplomatskim potnim listom;

5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo;

6. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini*;

7. osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

8. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop;

9. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje;

10. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v 8 urah po prehodu meje.

11.* čezmejni dnevni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;

12.* osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji, državi EU ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;

13.* državljanu EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice EU ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;

14.* osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.

Oseba iz 6. točke mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 po metodi PCR ali s hitrim antigenskim testom ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za osamitev pa jim do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.

Datum objave
Kategorija
Statistika
16438 ogledov