Kako iz Slovenije na Hrvaško in nazaj - kakšne dokumente potrebujete

Datum objave
Kategorija
Statistika
896052 ogledov

Slovenija je spremenila odlok o vstopu v državo. Od 15.7. velja, da potniki za vstop potrebujejo covid oz. PCT potrdila in to ne glede na epidemiološko situacijo oz. obarvanost območja, od koder prihajajo. Podoben ukrep o obveznih potrdilih o testiranju, cepljenju ali prebolelosti je sprejela tudi Hrvaška in podaljšala veljavnost nekaterih covid potrdil.

Vstop na Hrvaško​ - obvezna covid potrdila

Hrvaška je 1. julija objavila spremembo pravil vstopa, ki bodo kot kaže veljala čez celotno poletno sezono.

Po novem velja, da morajo vsi potniki, tudi tisti, ki prihajajo iz zelenih evropskih regij, imeti ustrezno covid potrdilo.

Hrvaška omogoča vstop z digitalnim covid potrdilom s QR kodom, lahko pa je tudi še staro pisno potrdilo o negativnem hitrem ali PCR testu, o cepljenju ali prebolelosti. SMS potrdila ne veljajo.

Izjema glede potrdil velja za tranzit, otroke mlajše od 12 let, nujne poslovne, zdravstvene in družinske poti. Več o tej odločitvi Hrvaške, smo napisali v novici >>

​Pred odhodom na Hrvaško priporočamo, da izpolnite spletni obrazec Enter Croatia, kjer vnesete podatke o regiji od koder prihajate, kraju bivanja, osebne podatke in po novem naložite tudi potrdila, ki jih imate za prestop meje. Dodatna potrdila glede  rezervacije namestitve za vstop na Hrvaško niso potrebna.

Potrdila za vstop na Hrvaško:

- veljavno digitalno covid potrdilo s QR kodo - lahko je v papirni ali digitalni obliki na telefonu. V Sloveniji lahko digitalno covid potrdilo dobite na portalu zVEM, v začetku julija so ga vsem prebolelim in cepljenim poslali po pošti, izdajajo pa ga tudi v lekarnah

- negativni hitri test max. 48 h od odvzema brisa (dovolj je natisnjeno potrdilo od izvajalca testiranja ali iz sistema zVEM)

- negativni PCR test max. 72h od odvzema brisa (pisno potrdilo)

- polno cepljenje po pravilih proizvajalca (dovolj je tudi cepilni kartonček, še bolje je imeti potrdilo iz sistema zVEM). V primeru cepiv Pfeizer, AstraZeneca in Moderna po drugem cepljenju ni potrebno čakati še 14 dni, vendar pa potrdilo ne sme biti starejše od 210 dni. Od 26.7. se to obdobje podaljšuje na 270 dni. V primeru cepiva Janssen, kjer je predviden samo en odmerek, pa je potrebno po cepljenju počakati 14 dni, potrdilo pa ne sme biti starejše od 210 dni oz.od 26.7. bo potrdilo veljalo 270 dni.

- prebolelost in da je oseba znotraj 6 mesecev bila cepljena z vsaj enim odmerkom kateregakoli cepiva, potrdilo o cepljenju pa ni starejše od 210 dni oz. od 26.7. bo podaljšano na 270 dni.

- enkratni odmerek cepiva Pfizer ali Moderna, potrdilo velja od 22. dneva do največ 42. dneva po cepljenju

- enkratni odmerek cepiva AstraZeneca, potrdilo velja od 22. dneva do največ 84. dneva po cepljenju

- prebolelost ali pozitivni covid test, ki je starejši od 11 dni in ne več kot 180 dni. Od 26.7. bo to obdobje podaljšano na 270 dni.

Potniki iz EU lahko vstopijo na Hrvaško tudi brez testa ali dodatnega covid potrdila, vendar se jim v tem primeru odredi 10 dnevna karantena, ki jo lahko skrajšajo z negativnim hitrim ali PCR testom narejenim na Hrvaškem - lokacije za covid testiranje na Hrvaškem >>

Izjeme za vstop brez covid potrdil na Hrvaško - otroci mlajši od 12 let sodijo med izjeme, vendar le v primeru, ko imajo starši ali skrbniki ustrezna potrdila za vstop brez karantene, potniki v tranzitu (max. 12 ur), čezmejni delavci, šolarji, nujni družinski stiki, nujni zdravstveni posegi, nujni poslovni razlogi (obvezno povabilo za sestanek na Hrvaškem), delavci v kritični infrastrukturi npr. zdravstvo, policisti, vojska, civilna zaščita, pomorci in prevozniki.

Povratek v Slovenijo

Od 15.7. naprej se ukinjaj obarvanost držav in regij - vsi potniki za vstop v Slovenijo brez karantene potrebujejo covid oz. PCT potrdilo o negativnem hitrem ali PCR testu ali prebolelosti ali cepljenju. Potrdilo je lahko digitalno s QR kodo ali v stari pisni obliki oz. v primeru testiranja na Hrvaškem tudi potrdilo na mailu.

Potrdila o bivanju v zeleni regiji po novem niso več potrebna.

Novi odlok za vstop brez covid potrdil pozna samo še nekaj izjem:

- otroci, ki še niso dopolnil 15 let in prehajajo mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo.  Otrok, ki potuje v spremstvu ostalih družinskih članov (npr. stari starši, stric, teta), mora oseba ob vstopu v Slovenijo predložiti podpisano pooblastilo staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika (ministrstvo je obvestilo, da overitev potrdila ni potrebna)

- dvolastnik ali najemnik zemljišča v obmejnem območju, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane

- tranzitne potnike, ki morajo Slovenijo zapustiti najpozneje v 12 urah*

- prevoznike v mednarodnem prometu*

- od 23.7. velja izjema tudi za čezmejne delovne migrante, ki ima delovno razmerje (potrebna dokazila o zaposlitvi) v eni od držav članic EU ali schengenskega območja in ima prebivališče v razdalji največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte.*

*Gre za začasne izjeme, ki bo v veljavi predvidoma do 15. avgusta oz. najkasneje do 1. septembra 2021.

Novi odlok nima več posebne izjeme za lastnike nepremičnin, obmejne delavce, za potovanja iz družinskih in zdravstvenih razlogov.

Povratek v Slovenijo od 15.7. - potrebni covid dokumenti za vstop brez karantene

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki predloži enega od naslednjih potrdil:

- negativni rezultat hitrega testa (48h) ali PCR testa (72h) od odvzema brisa - velja tudi za lastnike nepremičnin. Opozarjamo, da so voljavni samo testi narejeni znotraj EU in še v nekaterih drugih državah.*

- potrdilo o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 6 mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev)*

- potrdilo o cepljenju - od prejema drugega odmerka cepiva Pfizer najmanj 7 dni, cepiva Moderna, Sinovac, Sinopharm ali Sputnik najmanj 14 dni in od prvega odmerka cepiva AstraZeneca ali Covishield najmanj 21 dni ali cepiva Janssen najmanj 14 dni,

- potrdilo o cepljenju za prebolevnike (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ 8 mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov oseba cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja,

- veljavno evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike iz EU ali tretje države (v angleškem jeziku).

Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 4. točke, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je taka oseba prvič cepljena s cepivom iz tretje ali pete alineje 4. točke (cepivo proizvajalca AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom iz prve alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od 4 do 12 tednov po prejemu prvega odmerka.

* Hitri in PCR testi ter potrdila o prebolelosti se upoštevajo, če so bili izdani v državi EU ali schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, ZDA, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Veliki Britaniji, Severni Irski in v primeru letalskih povezav tudi v Turčiji.

Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na domu za 10 dni. Karantena se lahko prekine samo z negativnim PCR covid testom, ki se ga lahko opravi šele 5. dan po napotitvi v karanteno na domu.

Veljavni ukrepi v drugih bližnjih evropskih državah >>

Spisek lokacij na Hrvaškem za testiranje na covid-19

Zbrali smo podatke o lokacijah testiranja ne Hrvaškem, kjer je možno opraviti hitri antigenski test ali PCR covid test, ki je ponovno potreben pri vstopu v Slovenio za osebe, ki niso cepljenje ali prebolele korone.

Cene testov so zelo različne npr. za hitri test je najnižja cena 100 - 150 kun, pri privatnih ambulantah pa tudi 200 - 300 kun. PCR testi so najcenejši v Istri, kjer so se številni turistični ponudniki in tudi kampi dogovorili za ugodnejšo ceno 375 kun. V Splitu je cena testiranja 400 kun, na celotnem Kvarnerju 490 kun, najvišje cene pa imajo v Zadru, kjer je cena PCR testa kar 800 kun.

Priporočamo, da se pred testiranjem vedno prijavite po telefonu ali mail. Rezultate hitrega testa dobite v 1 uri, za PCR test pa je potrebno običajno počakati 24 ur oz. če se testirate na otokih, je ta čas nekoliko daljši, saj se vsi testi odpeljejo v laboratorije na celino npr. Reka, Zadar, Split. Vse rezultate dobite na mail, ki ga lahko tudi po telefonu pokažete na mejnem prehodu, če pa je možno, potem priporočamo, da si uredite natisnjeno verzijo rezultata testa.

Hrvaška - spisek lokacij in cen za hitro ter PCR covid testiranje>>

Datum objave
Kategorija
Statistika
896052 ogledov