Kako iz Slovenije na Hrvaško in nazaj - kdo gre lahko in kakšne dokumente potrebuje

Datum objave
Kategorija
Statistika
287195 ogledov

V Sloveniji in tudi na Hrvaškem se stanje glede covid-19 izboljšuje, zato v naslednjih dneh pričakujemo sproščanje nekaterih ukrepov za prehajanje meje. Slovenija trenutno še vedno zahteva negativen PCR test ob vstopu v državo, razen za določene izjeme kot so tudi lastniki nepremičnin, pavšalov, šolarji, dvolastniki zemljišč... Hrvaška bo ukrepe ponovno spreminjala konec tega tedna.

V zadnjih dneh se veliko govori o poenotenju pogojev za prehajanje meje med Slovenijo in Hrvaško. Želja je, da bi Hrvaška omogočila prehod meje brez dodatnega hitrega testa tudi za tiste osebe, ki so dobile en odmerek cepiva AstraZeneca. Trenutno Hrvaška omogoča takšen prehod meje z enim odmerkom kateregakoli cepiva, vendar le tistim, ki so tudi preboleli covid-19 in se jim izjema podaljša za 5 mesecev od dneva prvega cepljenja.

Dodatno se pričakuje s Hrvaške strani tudi povišanje meje izjeme za otroke, ki je sedaj pri 7 letih, Slovenija pa ima to mejo pri 15 letih, ko otrokom ni potrebno imeti dodatnih testov.

Minister Hojs je napovedal tudi ponovno možnost uvedbe skrajšanja 10 dnevne karantene z negativnim testom ( ne ve se ali samo PCR ali tudi hitrim testom) opravljenim po prihodu v Slovenijo. Slovenska vlada bo o novostih odločala v sredo, hrvaška vlada pa predvidoma v petek.

Stanje covid-19 na Hrvaškem

Na Hrvaškem v zadnjih dneh beležijo upad pozitivnih oseb, če vedno pa je največ primerov v večjih mestih - Zagreb. Reka, Split. Najmanj pozitivnih oseb v obmorskih regijah imajo trenutno v Istri, Liško - Senjski županiji in v južni Dalmaciji.

Po podatkih Sledilnika je Hrvaškem 10.5. beležijo skupno 8.200 pozitivnih primerov covid-19, 2.000 oseb pa je zaradi korone v bolnišnicah. Če podatke o pozitivnih osebah primerjamo s Slovenijo - na 100.000 prebivalcev je na Hrvaškem trenutno 532 pozitivnih oseb, v Sloveniji pa 426.

Vstop na Hrvaško - potreben test, potrdilo o prebolelosti ali cepljenju

Hrvaška je konec aprila samo deloma spremenila odlok o vstopu v državo, ki bo veljal do 15.5. Dodala je možnost vstopa brez dodatnega hitrega testa za osebe, ki so bile enkrat cepljene npr. z AstraZeneco in so prebolele covid-19 in odpravila dodatno testiranje za vse tiste, ki vstopijo za več kot 10 dni s hitrim testom. Kar se tiče izjeme za otroke še vedno velja, da brez testa lahko vstopijo samo otroci mlajši od 7 let.

Pred odhodom na Hrvaško priporočamo, da izpolnite spletni obrazec Enter Croatia, kjer vnesete podatke o kraju bivanja, osebne podatke in po novem naložite tudi potrdila, ki jih imate za prestop meje.

Hrvaška od potnikov iz Slovenije zahteva:

> negativni hitri antigenski test - max. 48 ur od odvzema brisa (priznajo se testi narejeni v EU, od 1.5. tudi test kitajskega proizvajalca, Shenzen Ultra - Diagnostic Biotech, ki ga uporabljamo Sloveniji pri množičnem testiranju). NOVO - dodatni hitri test na Hrvaškem v primeru daljšega bivanja od 10 dni NI več potreben!

Pri hrvaški policiji smo preverili ali je SMS obvestilo o negativnem hitrem testu dovolj. Sporočili so nam, da SMS ni dovolj, ker iz njega niso razvidni vsi potrebni podatki. Potrebno je imeti pisno potrdilo ali pa vsaj mail, ki ga je izdala zdravstvena ustanova / laboratorij in mora vključevati podatke o testirani osebi, vrsti testa, proizvajalcu testa, datum in čas testiranja ter ustanovi oz. zdravniku, ki je naredil test. Potnikom svetujemo, da za potrdilo zaprosijo izvajalca testa ali pa si ga natisnejo iz zdravstvenega sistema zVEM, vendar je potrebno digitalno potrdilo.

> negativni PCR test - max. 48 ur od odvzema brisa

> potrdilo o cepljenju - veljajo vsa cepiva in sicer 14 dni po drugem cepljenju oz. v primeru, da gre za cepivo, ki se cepi samo enkrat, velja potrdilo 14 dni po prvem cepljenju. (v primeru prejetja samo prvega odmerka cepiva AstraZeneca, ko Slovenija omogoča prehod meje po 21ih dneh, je mogoč vstop na Hrvaško samo z dodatnim negativnim hitrim ali PCR testom oz.  v kombinaciji s potrdilom o prebolelosti.)

> potrdilo o prebolelem covid-19 - lahko je potrdilo o pozitivnem PCR ali hitrem testu ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 - vse oblike teh potrdil morajo biti starejše od 11 dni in ne več kot 180 dni. (potrdilo o protitelesih ni več dovolj za prestop meje)

> potniki iz EU lahko vstopijo tudi brez testa ali dodatnega potrdila, vendar se jim v tem primeru odredi 10 dnevna karantena, ki jo lahko skrajšajo z negativnim hitrim ali PCR testom

> NOVO - oseba, ki je prebolela covid-19, in ima potrdilo o tem ter je bila kasneje vsaj 1 x cepljena s katerim od cepiv (vrsta cepiva ni pomembna), ne potrebuje dodatnega negativnega testa za vstop na Hrvaško. V tem primeru se izjema prebolelosti podaljša za 5 mesecev od datuma prvega cepljenja.

Otroci mlajši od 7 let sodijo med izjeme, vendar le v primeru, ko imajo starši ali skrbniki ustrezna potrdila za vstop brez karantene.

Izjeme za vstop brez testa ali karantene so potniki v tranzitu (max. 12 ur), čezmejni delavci, šolarji, nujni družinski stiki, nujni zdravstveni posegi, nujni poslovni razlogi (obvezno povabilo za sestanek na Hrvaškem), delavci v kritični infrastrukturi npr. zdravstvo, policisti, vojska, civilna zaščita, pomorci in prevozniki.

Brezplačna Avtokampi kamping kartica omogoča cenejše kampiranje >>

Potrebni dokumenti za vrnitev v Slovenijo​

Hrvaška je še vedno na slovenskem rdečem seznamu in med zadnjimi novostmi je izjema za lastnike nepremičnin in njihove družinske člane, ki potujejo čez mejo za 72 h, ki se lahko vrnejo hitrim testom, med izjemami pa so ponovno nujna poslovna potovanja.

Povratek v Slovenijo je možen brez karantene v primerih:

- negativni PCR test, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa in je lahko narejen v EU ali državah schengna, Veliki Britaniji lai na Severnem Irskem, v ZDA, Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi, Izraelu ali Rusiji

- dokazilo o pozitivnem rezultatu PCR testa, ki je starejše od 10 dni in ne več kot 6 mesecev (iz EU držav, VB, ZDA ...), ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od simptomov ni minilo več kot 6 mesecev

- dokazilo o cepljenju zoper covid-19 s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva Pfizer preteklo najmanj 7 dni ali cepiva Moderna, Sputnik, Sinovac ali Sinopharm najmanj 14 dni, od prejema prvega odmerka cepiv AstraZeneca ali Covishield najmanj 21 dni in  prvega odmerka Johnson & Johnson najmanj 14 dni.

Če oseba pri vstopu v Slovenijo nima ustreznega potrdila ali ne sodi med spodnje izjeme, se jo napoti v 10 dnevno karanteno, ki jo ni mogoče predčasno odpraviti s testiranjem.

Za lastnike, najemnike in uporabnike nepremičnin (apartma, pavšal, plovilo) v državah EU velja izjema prehajanja meje s hitrim ali PCR testom in se čez mejo vrača v 72. Hitri test je v primeru te izjeme veljaven 72 ur od odvzema brisa. Izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj. V primeru pavšala izjema velja tudi za osebe (uporabnike) napisane na pavšalni pogodbi.

Izjeme za vstop brez karantene in PCR testa:

- oseba v tranzitu čez Slovenijo max. 12 ur oz. za tovorni promet max. 8 ur

- otrok, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo;

- oseba, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje, nastanek materialne škode, ali iz poslovnih razlogov in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje

- oseba, napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega

- oseba z diplomatskim potnim listom ali tujega varnostnega organa npr. policija, pravosodje ali pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača z misije ali pripadniku služb zaščite in reševanja za humanitarne prevoze in reševanje in se vračajo v 24 urah

- oseba, ki je bila iz tujine pripeljana z reševalnim vozilom

- pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini (taka oseba mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s PCR testom ob prihodu v Slovenijo, pogoje za osamitev pa ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec);

- osebi, ki dnevno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo ali izobraževanje, in oseba, ki prevaža dnevne šolarje in se čez mejo vrne tako po opravljenem prevozu

- dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v 10 urah po prehodu meje - velja tudi za njihove ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

*Izjeme za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in s predložitvijo 3-dnevnega negativnega PCR ali hitrega testa

Vstop v Slovenijo se dovoli državljanu EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice EU ali schengenskega območja, ki predloži hitri ali PCR test, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, in se čez mejo vrača v 72 urah po prehodu meje, kjer je opravljal:

- varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore

- oskrbo ali nego družinskih članov

- vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi - velja tudi za pavšaliste v kampih ali lastnike plovil - izjema za vzdrževalna dela velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Izjeme za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in s predložitvijo 7-dnevnega negativnega PCR ali hitrega testa

Vstop v Slovenijo se s 7 dnevnim negativnim testom dovoli:

- čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje ali je napoten na delo v eno od držav EU ali schengna (ustrezna dokazila) in se vrača v 5 dneh po prehodu meje

- osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj

- osebi, ki mejo prehajajo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se čez mejo vračajo v 72 urah po prehodu meje - velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Spisek lokacij na Hrvaškem za testiranje na covid-19

Zbrali smo podatke o lokacijah testiranja ne Hrvaškem, kjer je možno opraviti hitri antigenski test ali PCR test na covid-19.

Cene testov so zelo različne npr. za hitri test je najnižja cena 100 - 150 kun, pri privatnih ambulantah pa tudi 200 - 300 kun. PCR testi so najcenejši v Istri, kjer so se številni turistični ponudniki in tudi kampi dogovorili za ugodnejšo ceno 375 kun. V Splitu je cena testiranja 400 kun, na celotnem Kvarnerju 490 kun, najvišje cene pa imajo v Zadru, kjer je cena PCR testa kar 800 kun.

Priporočamo, da se pred testiranjem vedno prijavite po telefonu ali mail. Rezultate hitrega testa dobite v 1 uri, za PCR test pa je potrebno običajno počakati 24 ur oz. če se testirate na otokih, je ta čas nekoliko daljši, saj se vsi testi odpeljejo v laboratorije na celino npr. Reka, Zadar, Split. Vse rezultate dobite na mail, ki ga lahko tudi po telefonu pokažete na mejnem prehodu, če pa je možno, potem priporočamo, da si uredite natisnjeno verzijo rezultatat testa.

Hrvaška - celoten spisek lokacij in cen za hitro ter PCR testiranje na covid-19 >>

Datum objave
Kategorija
Statistika
287195 ogledov