Ukinitev izjeme lastništva nepremičnine in pavšala pri prehajanju meje za 48 ur

Datum objave
Kategorija
Statistika
56392 ogledov

Koronavirus kriza se nadaljuje in celotna Evropa je že rdeče obarvana, zato se je Slovenija odločila še dodatno zaostriti pravila prehajanja državnih meja. Tako bo v ponedeljek, 16.11., ukinjena izjema prehajanja meja za 48 ur za lastnike nepremičnin, pavšalov in plovil, nekaj novih držav in regij pa gre na rdeči seznam.

Nekaj izjem ukinjenih ali spremenjenih

Zaradi nastalih razmer se je slovenska vlada odločila, da bo v ponedeljek, 16.11., spremenila spisek izjem, ki omogočajo prehajanje meja brez odrejene 10 dnevne karantene in na rdečo listo dodala še nekaj regij in držav.

Že od konca oktobra pa je potovanje v tujino povezano tudi z omejitvijo prehajanja med statističnimi regijami in občinami. Potovanje je dovoljeno le v izjemnih primerih (poslovna pot, zdravstveni razlogi, povezovanje družine, nujna opravila)Več o tem odloku in prehajanju občinskih meja >>

Nove določbe odloka o prehajanju državnih meja iz izjem črtajo lastnike nepremični, pavšalov in plovil v sosednjih državah, ki so sedaj lahko potovali za 48 ur brez karantene ob povratku. Spreminja se izjema poslovnega potovanja, ki sedaj velja samo še za 12 ur (prej 48 ur), izjema vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani za 72 ur pa je po novem mogoča le za države članice EU ali schengna. To pomeni, da osebe, ki vzdržujejo družinske stike z osebami v BiH ali Srbiji, morajo po novem v 10 dnevno karanteno oz. imeti negativen test.

Med izjeme za prihod iz rdeče regije brez karantene sodijo nujni neodložljivi osebni opravki, nujni zdravstevni razlogi, čezmejni delavci, tranzitni prevoz za max. 12 ur, prevoz blaga, osebe vključene v izobraževanje, lastniki kmetijskih zemljišče, diplomati, policisti, vojaki, in zdravstveni delavci.

Karantena se lahko prekine s predložitvijo negativnega testa na COVID-19, ki ne sme biti starejši od 48 ur, v primeru, da se test dela v Sloveniji, pa se po novem lahko naredi šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

Na rdečem seznamu Italija v celoti

Že prejšnji teden je SLovenija na rdeči seznam dala v celoti Hrvaško, Avstrijo, Madžarsko, Češko, Slovaško, Bolgarijo, Španijo (ponovno med izjemami Kanarski otoki), Francijo, Belgijo, Nizozemsko in Poljsko.

Tudi večji del Italije je že bil na rdečem, od ponedeljka pa bodo šle vse italijanske regije na rdeč seznam, podobno tudi Švedska (izjema regija Västernorrland), Danska (brez Ferskih otokov in Grenlandije), Litva (brez regije Utena) in Grčija (velja za regije Zahodna Makedonija, Atika, Osrednja Makedonija, Vzhodna Makedonija in Trakija, Epir ter Tesalija).

Odlok še vedno določa, da potniki iz zelene in oranžne regije oz. države pridejo v Slovenijo neomejeno brez odrejene karantene ob prihodu

Če pa potnik prihaja iz rdeče regije ali države, potem bo na mejni napoten v domačo 10 dnevno karanteno, ki jo lahko prekine ob predložitvi negativnega testa na COVID-19, ki ne sme biti starejši od 48 ur.

To pomeni, da potnik lahko brez karantene pride v Slovenijo iz oranžne Nemčije. V primeru, da nekdo prihaja iz rdeče Istre, Trsta ali Celovca, pa mora izpolnjevati eno od izjem oz. imeti negativen test, da lahko vstopi brez karantene.

Prehajanje meja - spisek držav

Slovenija je sprejela nove sezname zeleni, oranžnih in rdečih držav. Preverili smo, kakšne so razlike med državami:

> zeleni seznam  - nobene države iz Evrope ni več na tem seznamu, iz tretjih držav pa so: Avstralija, Japonska, R. Koreja, Nova Zelandija, Ruanda, Singapur, Tajska, Urugvaj - potniki iz zelenih držav lahko vstopijo v Slovenijo brez omejitev in karantene

> oranžni seznam - potniki lahko vstopijo v Slovenijo brez odrejene karantene ali negativnega testa npr. iz oranžne Nemčije. Za potovanje v oranžno regijo ni časovne omejitve, tako kot so v določenih primerih izjem pri rdečih državah.

> rdeči seznam - če oseba ne izpolnjuje ene od 17ih izjem, se jo na meji napoti v 10 dnevno domačo karanteno, ki jo lahko skrajša oz. odpravi z negativnim testom na COVID-19. Ta ne sme biti starejši od 48 ur - velja npr. za Hrvaško, Avstrijo, Italijo...

Hrvaška

Na Hrvaškem imajo v zadnjih dneh okoli 2.900 novo okuženih na dan, skupno pa nekaj več kot 16.000 aktivno okuženih oseb. 

Slovenija je še vedno na hrvaškem zelenem seznamu, tako da z njihove strani ni omejitev pri vstopu na Hrvaško.

Od nedelje, 8.11., so vse regije na Hrvaškem na rdečem seznamu, kar pomeni, da bo na povratku oseba napotena v 10 dnevno karanteno. Karantena pa ne bo odrejena v primeru izjem oz. če je opravljen negativen test, ki pa ne sme biti starejši od 48 ur. Od ponedeljka, 16.11. pa med izjeme povratka brez karantene ne sodijo več lastništvo nepremičnine, plovila, pavšal v kampu in pogodba o uporabi nepremičnine.

Zavarovanje NLB Vita Tujina krije tudi Covid-19 >>

Avstrija

Število pozitivnih oseb je v zadnjih dneh v Avstriji okoli 8.000 oseb na dan, skupno pa imajo nekaj več kot 50.00 aktivno okuženih.

Avstrija zaenkrat upošteva Slovenijo kot zeleno državo, tako da vstop ni omejen.

Slovenija je že 26. oktobra na rdeči seznam dala večji del Avstrije - izjema je bila regija Koroška. Zaradi slabših razmer pa bo v nedeljo, 8.11., celotna Avstrija obravnavana kot rdeča država, zato bodo veljali strožji ukrepi za prehajanje meje.

Italija - obvezne maske tudi zunaj

V Italiji v zadnji dneh dnevno beležijo okoli 34.000 novo okuženih oseb na dan in skupno imajo več kot 470.000 aktivno okuženih.

Do 3.12. veljajo posebni ukrepi od omejitve nočnega gibanja med 22. in 5. uro, do zaprtja restavracij po 18. uri in omejitve prehajanja regij za lokalne prebivalce, zaprti so vsi muzeji ipd.

Za potovanje in vstop Slovencev Italija ne določa posebnih pogojev.

Slovenija je že konec oktobra dala veliko italijanskih regij na rdeč seznam, od ponedeljka, 16.11., pa bo še zadnja oranžna regija Kalabrija šla na rdeč seznam.

Madžarska je za turiste zaprla mejo

Na Madžarskem je trenutno dnevno okoli 3.500 pozitivnih oseb in skupno 69.000 obolelih oseb.

Madžarska je s 1. septembrom zaostrila pogoje pri prestopu meje za tujce. Slovenci in drugi tujci lahko mejo prestopimo le v izjemnih pogojih (tranzit, s posebnim dovoljenem madžarskih organov, tovorni promet, zdravstveni posegi, šolstvo, čezmejni delavci v območju 30 km od meje, diplomati) na treh glavnih mejnih prehodih Dolga vas, Pince in Hodoš.

Madžarski državljani in osebe, ki imajo na Madžarskem prebivališče, gredo ob povratku v 14 dnevno karanteno, ki jo lahko predčasno zapustijo po opravljenih dveh negativnih testih na koronavirus.

Tranzit skozi Madžarsko je dovoljen samo po določenih poteh - večinoma gre samo za avtocestne koridorje, prav tako je zaustavitev možna samo na določenih postajališčih.

Slovenija je že sredi oktobra na rdeči seznam dala določene madžarske regije, v nedeljo, 8.11., pa bo celotna Madžarska na rdečem seznamu.

Nemčija - pri nas na oranžnem, pri njih Slovenija na rdečem

Nemčiji se zelo dobro drži glede koronavirusa in seda imajo dnevno okoli 20.000 novih pozitivnih primerov in skupno nekaj čez 215.00 aktivno okuženih.

Slovenija je celotno Nemčijo že konec septembra dala na oranžni seznam, kar pa pomeni, da ni karantene ob prihodu iz te države.

Nemčija je v začetku novembra dala celotno Slovenijo na rdeč seznam. Potniki, ki prihajajo v Nemčijo iz Slovenije, morajo v 14 dnevno karanteno ali pa prinesti potrdilo o negativnem testu na Covid-19, ki pa ne sme biti starejši od 48 ur. Potrdilo o negativnem testu mora biti v nemškem ali angleškem jeziku.

Nizozemska - v celoti na rdečem seznamu

Na Nizozemskem so razmere nekoliko boljše, tako da imajo dnevno okoli 7.000 novih primerov okužbe.

Slovenija je konec oktobra dala celotno Nizozemsko na rdeči seznam.

Nizozemska je sredi oktobra Slovenijo dala na oranžni seznam, kar pomeni, da odsvetujejo vsa ne nujna potovanja. Potniki, ki prihajajo iz Slovenije, morajo iti v 10 dnevno karanteno.

Belgija - v celoti na rdečem

Tudi v Belgiji so razmere slabše, saj imajo okoli 15.000 novih primerov na dan oz. skupno več kot 430.000 okuženih oseb v začetku novembra.

Slovenija je 26. oktobra na rdeči seznam uvrstila celotno območje Belgije - obvezna karantena ali testiranje (razen izjem).

Belgija za Slovence nima posebnih omejitev pri vstopu, je pa potrebno pred vstopom izpolniti spletni obrazec >>

Češka - celotna država na rdečem seznamu

Razmere na Češkem so v začetku novembra malce boljše, še vedno pa imajo vsak dan okoli 6.500 novih primerov okužb, skupno pa aktivnih primerov več kot 180.000.

Slovenija je Češko dala v celoti na rdeči seznam, kar pomeni, da je ob povratku obvezna 10 dnevna karantena oz. negativen test na koronavirus (razen izjem).

Češka je 9.11. Slovenijo uvrstila na rdeči seznam držav. Za vse EU državljane, ki na Češko prihajajo iz rdečih držav pomeni, da se morajo pred potovanjem obvezno registrirati v sistem https://plf.uzis.cz/ ter obveznost testiranja v 5 dneh po vstopu na Češko ali predložiti češki higienski službi negativni izvid testa, ki je opravljen v EU državi in ni starejši od 72 ur. Izjeme, ko registracija in negativni test nista potrebna: nujna potovanja iz zdravstvenih, družinskih, delovnih ali poslovnih razlogov, ki niso daljša od 12 ur.

Slovaška - na oranžnem seznamu

Na Slovaškem se v zadnjih dneh razmere poslabšujejo, tako da imajo dnevno okoli 2.000 novih primerov okužb na dan in skupno nekaj čez 52.000 aktivnih primerov. Od  15.10. je obvezno nošenje mask tudi na prostem, od 1. novembra pa velja splošna karantena za vse prebivalce.

Slovenija je Slovaško dala 26.10. v celoti na rdeči seznam - obvezna karantena ali testiranje (razen izjem).

Slovaška zaenkrat ni predvidela ukrepov za Slovence, ki pridejo v državo.

Poljska - na rdečem seznamu v celoti

Poljska ima v zadnjih teh dneh tudi slabše razmere in dnevno beleži okoli 25.000 pozitivnih primerov, skupno pa je aktivnih okoli 280.000 oseb.

Slovenija je konec oktobra celotno območje Poljske dala na rdeči seznam, tako da je obvezna karantena oz. negativen test, razen v primeru 17ih izjem.

Švica – za Slovence obvezna karantena

Švica ima dnevno koli 10.000 novih pozitivnih primerov in skupno 110.000 aktivnih primerov.

Švica je že 28.9. Slovenijo uvrstila na seznam visoko tveganih držav, kar pomeni da morajo osebe, ki prihajajo iz Slovenije, ob prihodu v Švico v 10-dnevno karanteno. Potniki so se dolžni sami prijaviti kantonalnim oblastem v roku dveh dni po vstopu v državo. Kršenje pravil se kaznuje z denarno kaznijo v višini 10.000 CHF (približno 9.276€).

Slovenija je na rdeči seznam uvrstila celotno Švico, kar pomeni, da morajo potniki, ki pridejo iz Švice v 10 dnevno karanteno oz. morajo imeti negativen test (razen izjem).

Francija - razmere so slabše

V Franciji imajo v začetku oktobra okoli 55.000 novih primerov dnevno, skupaj pa več kot 1,4 mio aktivno okuženih oseb. V večini večjih mest je obvezno nošenje mask tudi na ulicah, od 21. do 6. ure pa v številnih mestih veljala policijska ura, ko prebivalci ne smejo zapustiti svojih domov - predvidoma do sredine novembra.

Slovenija  je na rdeči seznam uvrstila uvrstila celotno Francijo - obvezna karantena ali testiranje (razen izjem).

Španija

Španija je priljubljena destinacija za počitnice v zimskem času, vendar pa imajo v začetku novembra okoli 20.000 dnevnih okužb.

Slovenija je že sredi oktobra Španijo, z izjemo Kanarskih otokov, dala na rdečem seznamu, od 8.11. pa bo celotna država na rdečem seznamu.

Portugalska

Na Portugalskem se zelo uspešno borijo s koronavirusom. Dnevno imajo okoli 4.000 novih primerov in skupno okoli 65.000 aktivno okuženih oseb.

Slovenija je na rdeči seznam dala samo regiji Lizbona, Centro in Norte.

Portugalska za Slovence nima posebnih omejitev.

Velika Britanija in Severna Irska ​

Na rdečem slovenskem seznamu so po novem vse regije, vključno s Severno irsko in Gibraltarjem.

Velika Britanija je Slovenijo srdi septembra umaknila s seznama varnih držav, zato morajo potniki iz Slovenije v obvezno 14-dnevno karanteno.

Srbija - zopet na rdečem seznamu

Srbija ima v začetku novembra dnevno okoli 2.000 novih potrjenih primerov in skupno nekaj čez 20.000 aktivno obolelih.

Slovenija je Srbijo v nedeljo, 8.11. zopet dala na rdeč seznam. Potnik, ki pride v Slovenijo, bo napoten v karanteno oz. v primeru izjem ali negativnega testa se bo temu izognil. Spisek laboratorijev v Srbiji, katerih teste v Sloveniji priznavajo >>

Srbija zaenkrat še ni uvedla nobenih omejitev za vstop Slovencev.

Bosna in Hercegovina - na rdečem seznamu, vendar so nove izjeme

BiH je na slovenskem rdečem seznamu, zato je ob povratku odrejena karantena oz. je potrebno testiranje. Glede na nova določila odloka pa je testiranje možno tudi v BiH, vendar test ne sme biti starejši od 48 ur. Spisek laboratorijev, katerih teste v Sloveniji priznavajo >>

Izjema prehajanja meja zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in vrnitvijo čez mejo v 72 urah, od ponedeljka, 16.11., ne bo več veljala. Potniki bodo napoteni v 10 dnevno karanteno.  ​

Slovenci v BiH lahko potujemo le ob predložitvi negativnega testa, ki ne sme biti starejši od 48 ur.

Datum objave
Kategorija
Statistika
56392 ogledov