Aktualne informacije o prestopu meja po Evropi

Datum objave
Kategorija
Statistika
269202 ogledov

Evropa je 1. julija uvedla enotno digitalno covid potrdilo, vendar pa lahko še vedno vsaka država sama določa pravila za vstop. Tako prihaja do razlik pri cepivih, saj nekatera omogočajo vstop že enim cepljenjem, prav tako so razlike pri otrocih in ostalih izjemah. Slovenija od 15. julija naprej od vseh potnikov zahteva pri vstopu PCT potrdila, drugače se jim odredi 10 dnevna karantena.

Preverili smo vstopne pogoje za sosednje države in tudi nekatere druge turistično bolj zanimive destinacije v poletnem času.

Potnikom svetujemo, da si pred potovanjem uredijo digitalno covid potrdilo, ki je opremljeno s QR kodo, ki ga lahko prejmejo na portalu zVEM in v lekarnah, v začetku julija pa so ga cepljene in prebolele osebe dobile po pošti.

Vstop v Slovenijo

Slovenija je 15.7. omogoča vstop le še s covid potrdili o testiranju, cepljenju ali prebolelosti. Obarvanost države ni več pomembna, saj je potrdilo obvezno tudi za zelene države, po novem pa hitri testi veljajo tudi za vstop iz prej temnordeče države.

V primeru, da ob vrnitvi potnik nima covdi potrdila, se mu odredi 10 dnevna karantena, ki jo lahko skraša šele peti dan po prihodu z negativnim PCR testom.

Izjema glede covid potrdil pri vstopu v Slovenijo velja le za otroke mlajše od 15 let, dvolatnike kmetijskega zemljišča, tranzitne potnike, in prevoznike v mednarodnem promet. Za lastnike nepremičnin npr. na Hrvaškem po novem hitri test velja 48 ur.

Splošna PCT dokazila za vstop v Slovenijo - velja od 15.7.

- negativni rezultat hitrega testa (48h) ali PCR testa (72h) od odvzema brisa - velja tudi za lastnike nepremičnin. Opozarjamo, da so voljavni samo testi narejeni znotraj EU in še v nekaterih drugih državah.*

- potrdilo o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 6 mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev)*

* Hitri in PCR testi ter potrdila o prebolelosti se upoštevajo, če so bili izdani v državi EU ali schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, ZDA, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Veliki Britaniji, Severni Irski in v primeru letalskih povezav tudi v Turčiji.

- potrdilo o cepljenju - od prejema drugega odmerka cepiva Pfizer najmanj 7 dni, cepiva Moderna, Sinovac, Sinopharm ali Sputnik najmanj 14 dni in od prvega odmerka cepiva AstraZeneca ali Covishield najmanj 21 dni ali cepiva Janssen najmanj 14 dni,

- potrdilo o cepljenju za prebolevnike (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ 8 mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov oseba cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja,

- veljavno evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike iz EU ali tretje države (v angleškem jeziku).

Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je taka oseba prvič cepljena s cepivom proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom Pfeizer ali Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od 4 do 12 tednov po prejemu prvega odmerka.

Oseba, ki ne izpolnjuje pogojev oz. ne sodi med eno od izjem, bo na meji napoten v 10 dnevno karanteno, ki pa jo je možno skrajšati s PCR testom peti dan po odrejeni karanteni.

Izjeme pri vstopu v Slovenijo brez covid potrdil

Med pomembnejše izjeme, ki pod določenimi pogoji omogočajo vstop v Slovenijo brez testa in karantene, sodijo:

- otroci, ki še niso dopolnil 15 let in prehajajo mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo.  Otrok, ki potuje v spremstvu ostalih družinskih članov (npr. stari starši, stric, teta), mora oseba ob vstopu v Slovenijo predložiti podpisano pooblastilo staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika. (ministrstvo je obvestilo, da overitev potrdila ni potrebna)

- dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj

- osebe v tranzitu čez Slovenijo max. 12 ur (velja predvidoma do 15.8.)

- oseba, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza.

Hrvaška - obvezna covid potrdila

Hrvaška je 1.7. spremenila pogoje vstopa in od vseh potnikov, ne glede na covid obarvanost regije, zahteva digitalno covid potrdilo ali stara potrdila o negativnem hitrem / PCR testu, cepljenju ali prebolelosti. Izjema niso niti potniki iz zelenih regij!

Potniki, ki nimajo potrdil, gredo za 10 dni v karanteno, ki jo lahko skrajšajo z negativnim hitrim testom narejenim na Hrvaškem. Izjema so npr. otroci mlajši od 12 let.

Potnikom, ki potujejo na Hrvaško, priporočamo, da pred odhodom izpolnijo spletni obrazec s podatki o osebah in kraju potovanja - Enter Croatia >>

Novi pogoji za vstop na Hrvaško

Ne glede na covid obarvanost države je po novem za vstop na Hrvaško potrebno imeti:

- veljavno digitalno covid potrdilo s QR kodo – lahko je v papirni ali digitalni obliki na telefonu. V Sloveniji lahko digitalno covid potrdilo dobite na portalu zVEM, v začetku julija ga bodo vsem prebolelim in cepljenim poslali po pošti, izdajali pa naj bi ga tudi v lekarnah.

Potniku, ki prihaja iz EU in še nima digitalnega covid potrdila, se dovoli vstop brez karantene tudi če ima pisno potrdilo:

- negativni hitri test max. 48 h od odvzema brisa (dovolj je natisnjeno potrdilo od izvajalca testiranja ali iz sistema zVEM)

- negativni PCR test max. 72h od odvzema brisa (pisno potrdilo)

- polno cepljenje po pravilih proizvajalca (dovolj je tudi cepilni kartonček, še bolje je imeti potrdilo iz sistema zVEM). V primeru cepiv Pfeizer, AstraZeneca in Moderna po drugem cepljenju ni potrebno čakati še 14 dni, vendar pa potrdilo ne sme biti starejše od 210 dni. V primeru cepiva Janssen, kjer je predviden samo en odmerek, pa je potrebno po cepljenju počakati 14 dni, potrdilo pa ne sme biti starejše od 210 dni

- prebolelost in da je oseba znotraj 6 mesecev bila cepljena z vsaj enim odmerkom kateregakoli cepiva, potrdilo o cepljenju pa ni starejše od 210 dni

- enkratni odmerek cepiva Pfizer ali Moderna, potrdilo velja od 22. dneva do največ 42. dneva po cepljenju

- enkratni odmerek cepiva AstraZeneca, potrdilo velja od 22. dneva do največ 84. dneva po cepljenju

- prebolelost ali pozitivni covid test, ki je starejši od 11 dni in ne več kot 180 dni.

Potniki iz EU lahko vstopijo na Hrvaško tudi brez testa ali dodatnega potrdila, vendar se jim v tem primeru odredi 10 dnevna karantena, ki jo lahko skrajšajo z negativnim hitrim ali PCR testom narejenim na Hrvaškem.

Med izjeme glede covid potrdil sodijo:

> otroci mlajši od 12 let, vendar le v primeru, ko imajo starši ali skrbniki ustrezna potrdila za vstop brez karantene

> čezmejni delavci, tranzitni potniki, učenci in študentje, ki na Hrvaškem ali izven nje ne bivajo dlje kot 12 ur

> delavci v pomorstvu in transportu, diplomati, policisti, vojaki in humanitarni delavci

> osebe, ki potujejo iz nujnih družinskih in poslovnih razlogov

> potniki, ki na Hrvaško potujejo zaradi nujnih zdravstvenih razlogov.

Lokacije na Hrvaškem, kjer opravljajo hitre in PCR teste za povratek v Slovenijo >>

Italija - vstop z vsemi covid potrdili

Slovenija je na C italijanskem seznamu EU držav, tako da je po novem za vstop brez karantene dovoljen tudi s potrdili o cepljenju ali prebolelosti. Priporočamo, da si pred odhodom v Italijo uredite digitalno covid potrdilo, ki je opremljeno s QR kodo.

Za vstop v Italijo je še vedno potrebna spletna prijava in eno od covid potrdil:

- izpolnjen spletni obrazec prijave bivanja - European Digital Passenger Locator Form (dPLF)

- negativni hitri antigenski ali PCR test star max. 48 ur od odvzema brisa

- potrdilo o polnem covid cepljenju, ki je starejše od 14 dni

- potrdilo o prebolelosti Covid-19 ali pozitivnem testu od katerega ni preteklo več kot 6 mesecev

Potrdila morajo biti v angleškem ali italijanskem jeziku.

Izjeme glede potrdil so otroci mlajši od 6 let, tranzitni potniki za max. 36h (dobro je imeti neko potrdilo, da ste namenjeni v drugo državo) ter osebe iz obmejnega območja, ki se v Italijo odpeljejo do 60 km od kraja prebivanja npr. iz Vipave in se v Italiji zadržijo največ do 48 ur ( v primeru obmejnega potovanja ni potrebno izpolnjevati dPLF potrdila).

Če oseba v Italijo vstopa brez negativnega covid-19 testa, je obvezna 10 dnevna karantena na naslovu, ki se ga vpiše v obrazec dPLF in ob koncu karantene je obvezno testiranje.

Vstop na Sardinijo - od 16.6. posebna prijava ni več potrebna

Potnikom, ki gredo na Sardinijo, od 16.6. ni več potrebno dodatno izpolnjevati obrazca za vstop na otok, ampak morajo izpolniti samo splošen obrazec, ki velja za celo Italijo. Enako velja za hitre teste - ti so veljavni že tisti, ki jih imajo potniki ob vstopu v Italijo.

Več informacij o vstopu v Italijo >>

Avstrija - brez karantene, vendar s potrdili

Avstrija je 19. maja za prihod iz Slovenije in še nekaterih drugih držav omogočila turistična potovanja in vstop brez karantene z določenimi potrdili (3G potrdila) glede cepljenja, prebolelosti ali negativnega testa, ki morajo biti v angleškem ali nemškem jeziku.

Od sredine junija za Slovence, ki imajo potrdilo o negativnem hitrem ali PCR testu, prebolelosti ali cepljenju ni več potrebna spletna prijava. Če potrdil nimate, pa morate urediti spletno prijavo > entry.ptc.gv.at, vendar ne prej kot 72 ur pred vstopom v Avstrijo in v 24h po prihodu v Avstrijo naredite hitri test. Prijava ni potrebna za izjeme npr. tranzitne potnike.

Vstop v Avstrijo za potnike iz Slovenije:

•    Negativni hitri antigenski test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa

•    Negativni PCR test, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa

•    Potrdilo o prebolelosti Covid-19, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev

•    Potrdilo o pozitivnem testu na protitelesa, ki velja 3 mesece

•    Potrdilo o cepljenju - Avstrija priznava cepiva proizvajalcev BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneka, Johnson & Johnson, Moderna in Sinopharm. Potniki iz Slovenije lahko v Avstrijo vstopijo 22. dan po prvem odmerku cepiva, vendar velja potrdilo samo za 3 mesece. Po drugem odmerku cepiva se veljavnost potrdila podaljša za 6 mesecev oz. skupno 9 mesecev od datuma prejema prvega odmerka. V primeru cepiva, kjer je predviden samo en odmerek npr. Johnson & Johnson, je vstop brez karantene možen 22. dan po cepljenju in velja do 9 mesecev.

Izjema glede potrdil velja za otroke mlajše od 12 let, ki potujejo s starši, ki imajo ustrezna potrdila za vstop brez karantene. Izjema velja tudi za tranzitne potnike skozi Avstrijo.

Če potniki nima ustreznih potrdil, morajo v 24 urah po prihodu narediti hitri ali PCR test v Avstriji.

Več informacij glede izjem pri potovanju v Avstrijo >>

Madžarska

Slovenski državljani od 23. junija 2021 lahko vstopijo iz držav EU na ozemlje Madžarske po kopnem brez omejitev. Gre za prehod meje.

Slovenija in Madžarska sta 30. aprila 2021 sklenili dogovor o vzajemnem priznavanju potrdil o cepljenju proti covidu-19, ki so izdana v Sloveniji oziroma na Madžarskem, kar pomeni, da se potrdilom o cepljenju, izdanih v eni državi, prizna enake pravne učinke, kot bi bila izdana v drugi državi, skladno z notranje pravno ureditvijo posamezne države.

To pomeni, da vse osebe, ki so bile cepljenje in lahko predložijo potrdilo o cepljenju že s prvim odmerkom cepiva Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen lahko vstopajo v notranjost hotelov, restavracij, muzejev, v kino, živalski vrt itd. Veljajo kartončki o potrdilu o cepljenju, ki ste jih prejeli ob cepljenju ali potrdila, ki ste jih prejeli z digitalnim certifikatom.

Torej morate za vstop v notranje prostore hotelov, restavracij, muzejev in druge notranje prostore ali v kino in živalski vrt še vedno predložiti potrdilo o cepljenju. Brez potrdila o cepljenju vam vstop ne bo dovoljen.

Tudi otroci, mlajši od 18 let lahko vstopijo na ozemlje Madžarske po kopnem brez omejitev in sicer v spremstvu staršev ali skrbnikov. Za otroke ni potrebno predložiti potrdila o cepljenju niti testa. V notranje prostore otroci lahko vstopajo le s starši ali skrbniki, ki jim je dovoljen vstop (tistim, ki predložijo potrdilo o cepljenju).

Nemčija - od 27.6. je celotna Slovenija zelena

Nemčija je 27.6. vse slovenske regije dala na nemški »zeleni« seznam, kar pomeni, da potnikom iz teh regij ni več potrebno imeti covid potrdil za potovanje ali vrnitev v Nemčijo (testiranje, prebolelost ali cepljenje) za vstop v Nemčijo.

Za prebivalce teh regij pomeni avtomatično, da lahko vstopijo v Nemčijo brez omejitev oz. dodatnih potrdil, za turiste pa, da se morajo vsaj 10 dni pred vstopom v Nemčijo zadrževali na teh območjih, ki niso na nemškem seznamu rizičnih območij, da se lahko vrnejo v Nemčijo brez omejitev.

Potniki v letalskem prometu morajo še vedno predložiti negativni izvid testiranja, kar velja tudi za tranzitne letalske potnike.

Srbija

Srbija na podlagi sporazuma za državljane Slovenije omogoča vstop z negativnim hitrim testom (max. starost od odvzema brisa 48h), s potrdilom o polnem cepljenju oz. enem odmerku cepiva AstraZeneca, potrdilom o prebolelosti covid-19, ki ni starejše od 180 dni, ali potrdilom o prebolelosti in dodatno enem odmerku cepiva, ki ga je oseba prejela znotraj 8 mesecev po prebolelosti.

Izjema testiranja za otroke iz Slovenije velja do starosti 15 let, če potujejo s člani ožje družine, ki izpolnjujejo pogoje za vstop brez karantene.

V primeru, da potnik zamudi rok veljavnosti testa (48 ur), kar pa ni krivda potnika, ampak je posledica drugih nepredvidljivih dejavnikov (zamuda/prestavitev leta, odhoda avtobusa, vlaka in dr.), se veljavnost testa podaljša na 72 ur.

Izjeme veljajo za tranzitne potnike (max. 12 ur), tovorni promet, za otroke do 12 let, če potujejo s starši, ki imajo negativen PCR test, za tuje državljane z začasnim ali stalnim bivanjem v Srbiji in za osebe, ki so bile cepljene v Srbiji (dvakratno cepljenje oz. v primeru Astra Zeneca je dovolj tudi eno cepljenje).

Vstop iz poslovnih razlogov je dovoljen tudi brez negativnega PCR testa, s predhodno najavo pri Gospodarski zbornici Srbije. V 24 urah po prihodu je potrebno Gospodarski zbornici Srbije ('Privredna komora Srbije') predložijo negativni PCR test ali antigenski test na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ga je izdal referenčni laboratorij v Srbiji.

Bosna in Hercegovina

Bosna in Hercegovina je 12. junija spremenila predpise glede vstopa v državo, tako da je omogočen vstop osebam, ki imajo enega od pogojev:

> negativni hitri ali PCR test, ki ni starejši od 48h - velja za potnike iz EU, za ostale države pa je test lahko star 72h

> polno cepljenje +  14 dni

> potrdilo o pozitivnem testu ali prebolelosti covid-19, ki je starejše od 14 dni in ne več kot 180 dni.

Izjema velja za otroke mlajše od 7 let, prevoznike in tranzitne potnike.

Tranzit čez Neum poteka nemoteno in ni potrebno imeti dodatnih dokazil za potovanje iz Hrvaške proti južni Dalmaciji in Črni gori.

Severna Makedonija - vstop brez posebnih potrdil

Severna Makedonija ima konec junija minimalno število pozitivnih oseb - dnevno manj kot 100.

Slovenski državljani lahko v Makedonijo vstopajo brez kakršnih koli ovir, PCR ali hitri test ni potreben. Nošenje mask je še vedno obvezno zunaj in znotraj objektov, policijska ura je od 24:00 h do 4:00h.

Črna gora - vstop brez posebnih potrdil

Črna gora ima konec maja okoli 50 dnevno pozitivnih oseb in skupno okoli 1.000 aktivno pozitivnih oseb.

Črna gora od 5.6. omogoča vsem državljanom iz EU vstop brez posebnih testov ali drugih potrdil glede prebolelosti oz. cepljenja.

Grčija - dovolj že hitri test

Po novem morajo potniki iz EU od 14. 6. naprej imeti negativen hitri test (max. 48h) ali negative PCR test star max. 72 h. Ttest je obvezen tudi za otroke starejše od 12 let. Testa ne potrebujejo potniki, ki so polno cepljeni oz. imajo potrdilo o prebolelosti. Ne glede na potrdila so potniki pri vstopu v Grčijo lahko naključno dodatno testirani.

Pred prihodom v Grčijo morajo turisti:

- izpolniti spletni obrazec - najkasneje en dan pred prihodom > https://travel.gov.gr

- imeti potrdilo v angleščini o negativnem hitrem testu max. star 48 h ali negativnem PCR testu max. star 72 h ali

- potrdilo o polnem cepljenju, od zadnjega odmerka mora miniti več kot 14 dni ali

- potrdilo o prebolelosti, star najmanj dva meseca pred prihodom in ne več kot devet mesecev pred prihodom.

Potrdila morajo biti v angleškem jeziku z vsemi potrebnimi osebnimi podatki. V primeru, da je pri naključnem hitrem testiranju turistov ob vstopu v Grčijo oseba pozitivna, se jo pošlje na dodaten PCR test. Če je tudi ta test pozitiven, se uredi 10 dnevna karantena v namestitvi, ki je predvidena za izolacijo. Stroške namestitve krije Grčija.

Več informacij o vstopu v Grčijo > https://travel.gov.gr.

Albanija - vstop brez potrdil

V Albanijo lahko vstopite brez težav in brez dodatnih potrdil o negativnem testu ali cepljenju, saj so pred časom odpravili karanteno, tudi gibanje po državi je prosto. Mejna policija lahko za vsakega posameznika na podlagi osebnih opažanj odloči, ali bo osebi dovolila vstop v državo, vendar zaenkrat ni bilo nobenih težav.

Na kopenskih in morskih mejnih prehodih med Grčijo in Albanijo veljajo omejitve prehoda iz turističnih razlogov. Grčija je konec junija odpravila nekatere omejitve na meji z Albanijo. Še vedno pa obstajajo omejitve na kopenskih mejah glede delovnega časa in kvot. Mejna prehoda Grčije z Albanijo Kakavia in Krystallopigi sta od 2. 7. odprta 24 ur, na obeh so odpravljene kvote. Mejni prehod Mavromati še vedno obratuje med 8. in 16. uro, kvota ostaja 250 oseb na dan.

Češka

Od 9.7. veljajo naslednji vstopni pogoji:

- obvezna prijava v spletnem obrazcu pred prihodom na Češko

- potrdilo o negativnem covid testu (antigenski hitri test ne sme biti starejši od 48 ur ali PCR test, ki ne sme biti starejši od 72 ur) pred vstopom ali testiranje (antigen/PCR) v 5-ih dneh po vstopu (samoizolacija do pridobitve rezultata ni potrebna)

Izjeme glede testiranja:

- prebolevniki v zadnjih 180 dneh z zdravniškim potrdilom v angleškem jeziku ali digitalnim EU potrdilom

- polno cepljene osebe (oseba šteje za cepljeno po preteku 14 dni od prejema zadnjega odmerka cepiva) z nacionalnim ali digitalnim EU potrdilom

- mednarodni transportni delavci

- tranzit po kopnem do 12 ur

- potovanja na Češko do 12 ur

- potovanja na Češko iz sosednjih držav do 24 ur

- otroci do 6 let

- profesionalni umetniki in športniki

- čezmejni delavci, študentje, učenci

- reševalne službe

Švica

Osebe, ki so se v zadnjih desetih dneh zadrževale na območju Slovenijo, za vstop v Švico ne potrebujejo hitrega ali PCR testa.

Predložitev  negativnega PCR testa (ne starejšega od 72h) se zahtevala samo za prihode z letalom v primeru, da oseba ni bila polno cepljena ali je prebolela Covid-19 (v zadnjih 6 mesecih).

Francija

Francija je 9. junija spreminja pogoje vstopa v državo. Vse EU države so po novem na zelenem seznamu in potniki iz teh držav za vstop v Francijo potrebujejo:

- negativen hitri ali PCR, ki ni starejši od 72h od odvzema brisa (za Korziko je hitri test lahko star samo 48h)

- potrdilo o cepljenju - dva odmerka cepiva Pfizer, Moderna ali AstraZeneca + najmanj 14 dni od cepljenja ali eden odmerek cepiva Janssen + 28 dni

- potrdilo o prebolelosti + vsaj en odmerek enega od cepiv + najmanj 14 dni od cepljenja

Od 1. julija naprej bo ob vstopu v Francijo priznano tudi evropsko digitalno covid potrdilo, tako da bodo takrat lahko vstopili vsi potniki iz EU, ki ga bodo prejeli v svoji državi npr. tudi tisti, ki so samo preboleli covid znotraj 6 mesecev.

Test oz. druga potrdila so obvezna za vse potnike starejše od 11 let. Dodatno je potrebno na spletu izpolniti tudi obrazec - izjava za čas >>

Španija

Španija je priljubljena počitniška destinacija. Julija so razmere ponovno slabše kot so že bile maja in junija.

> Španija ima Slovenijo tudi junija še vedno na seznamu rizičnih držav. Od 7. junija veljajo nove možnosti vstopa v Španijo in sicer:

> negativni hitri ali PCR test, ki ne sme biti starejši od 48 ur

> potrdilo o prebolelosti covid-19, ki je starejši od 11 dni in ni starejši od 180 dni

> potrdilo o polni cepljenosti (2 odmerka ali eden v primeru cepiva Janssen), ki je starejši od 14 dni in ne več kot 1 leto

Otroci mlajši od 12 let so izjema. Rezultat mora biti napisan v španskem, angleškem, francoskem ali nemškem jeziku. 48 ur pred prihodom v Španijo je potrebno izpolniti spletni obrazec s podatki, nato dobite QR kodo, ki jo je potrebno pokazati ob prihodu v Španijo - spth.gob.es.

Več informacij najdete na: https://www.spth.gob.es

Datum objave
Kategorija
Statistika
269202 ogledov