Aktualne informacije o prestopu meja po Evropi

Datum objave
Kategorija
Statistika
401909 ogledov

Covid razmere se stalno spreminjajo in na zadnjem covid zemljevidu Evrope je večji del Evrope rdeč ali temno rdeč. Italija, Avstrija in Češka so konec leta 2021 zaostrile ukrepe, Slovenija pa je januarja skrajšala veljavnost covid testov in dolžino karantene ter ukinila možnost skrajšanja le te z negativnim PCR testom.

Potnikom svetujemo, da si pred potovanjem uredijo digitalno covid potrdilo, ki je opremljeno s QR kodo, ki ga lahko prejmejo na portalu zVEM in v lekarnah, v začetku julija pa so ga cepljene in prebolele osebe dobile po pošti.

Vstop v Slovenijo

Slovenija omogoča vstop brez 10 dnevne karantene le še s covid potrdili o testiranju, cepljenju ali prebolelosti. 

Od 17.1. ni več mogoče skrajšati karantene s PCR testom, 10.1. pa se je skrajšala veljavnost covid testov - hitri test velja samo še 24h. Od 1.2. 2022 se skrajšuje veljavnost potrdil o cepljenju na 270 dni.

Potniki, ki v Slovenijo prihajajo z letalom ali ladjo (križarke), imeti izpolnjen digital Passenger Locator Form – obrazec dPLF. Za preostale potnike (avto, avtobus, vlak) izpolnjen obrazen ni potreben.

V primeru, da ob vrnitvi potnik nima covid potrdila, se mu odredi 10 dnevna karantena (od 10.1. samo še 7 dni), ki jo lahko skrajša šele peti dan po prihodu z negativnim PCR testom.

Izjema glede covid potrdil pri vstopu v Slovenijo velja le za otroke mlajše od 12 let, dvolastnike kmetijskega zemljišča, tranzitne potnike, prevoznike v mednarodnem promet in nujna potovanja zaradi zdravstvenih razlogov. 

Splošna PCT dokazila za vstop v Slovenijo

- negativni rezultat hitrega testa (48h - od 10.1. samo še 24h) ali PCR testa (72h - od 10.1. samo še 48h) od odvzema brisa - velja tudi za lastnike nepremičnin. Opozarjamo, da so veljavni samo testi narejeni znotraj EU in še v nekaterih drugih državah.*

- potrdilo o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši 180 dni)

* Hitri in PCR testi ter potrdila o prebolelosti se upoštevajo, če so bili izdani v državi EU ali schengenskega območja, BiH, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, ZDA, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Veliki Britaniji, Severni Irski in v primeru letalskih povezav tudi v Turčiji. Iz preostalih tretjih držav pa potrdila veljajo le, če so v digitalni ali papirnati obliki, opremljena s QR kodo in vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku.

- potrdilo o cepljenju - takoj po prejemu drugega odmerka cepiva Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinovac, Sinopharm ali AstraZeneca ali takoj po prejemu prvega odmerka cepiva Janssen / Johnson.  Od 1.2. 2022 bo potrdilo o cepljenju za osebe starejše od 18 let veljavno samo še 270 dni.

- potrdilo o cepljenju za prebolevnike + en odmerek cepiva (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov oseba cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja,

- veljavno evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike iz EU ali tretje države (v angleškem jeziku).

Oseba, ki ne izpolnjuje pogojev oz. ne sodi med eno od izjem, bo na meji napotna v 7 dnevno karanteno, ki jo ni več možno skrajšati s PCR testom.

Izjeme pri vstopu v Slovenijo brez covid potrdil

Med izjeme, ki pod določenimi pogoji omogočajo vstop v Slovenijo brez PCT potrdila in karantene, sodijo:

- otroci mlajši od 12 let let in prehajajo mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo ali skupaj z osebo, ki ga prevaža zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če ta oseba ni napotena v karanteno na domu oziroma ji ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo.

Otrok, ki potuje v spremstvu ostalih družinskih članov (npr. stari starši, stric, teta), mora oseba ob vstopu v Slovenijo predložiti podpisano pooblastilo staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika. (ministrstvo je obvestilo, da overitev potrdila ni potrebna)

- dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj

- osebe v tranzitu čez Slovenijo, ki nimajo prebivališča v Sloveniji, max. 12 ur

- oseba, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza (max. 12 ur)

- čezmejni delavci (zračna razdalja 10 km)

- osebe, ki prehaja mejo zaradi prevoza otroka, ki še ni dopolnil 12 let, zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če se čez mejo vrne v dveh urah po prehodu meje

- oseba, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Sloveniji, drugi državi članici EU ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko ji zdravstveno stanje to dopušča.

Hrvaška - obvezna covid potrdila​

Hrvaška od vseh potnikov, ne glede na covid obarvanost regije, zahteva digitalno covid potrdilo ali stara potrdila o negativnem hitrem / PCR testu, cepljenju ali prebolelosti. Izjema niso niti potniki iz zelenih regij! Od oktobra naprej velja, da covid potrdila glede prebolelosti in cepljenja veljajo na Hrvaškem 1 leto.

Potniki, ki nimajo potrdil, gredo za 10 dni v karanteno, ki jo lahko skrajšajo z negativnim hitrim testom narejenim na Hrvaškem. Izjema so npr. otroci mlajši od 12 let. Pred odhodom priporočamo, da izpolnite spletni obrazec s podatki o osebah in kraju potovanja - Enter Croatia >>

Pogoji za vstop na Hrvaško

Ne glede na covid obarvanost države je po novem za vstop na Hrvaško potrebno imeti covid potrdila - lahko so v digitalni obliki s QR kodo ali tiskani verziji:

- negativni hitri test max. 48 h od odvzema brisa

- negativni PCR test max. 72h od odvzema brisa

- polno cepljenje po pravilih proizvajalca (dovolj je tudi cepilni kartonček, še bolje je imeti potrdilo iz sistema zVEM).  V primeru cepiv Pfeizer, AstraZeneca in Moderna po drugem cepljenju ni potrebno čakati še 14 dni, vendar pa potrdilo ne sme biti starejše od 365 dni (to je novo, prej je veljalo 270 dni). V primeru cepiva Janssen, kjer je predviden samo en odmerek, pa je potrebno po cepljenju počakati 14 dni, potrdilo pa ne sme biti starejše od 365 dni

- prebolelost + 1 odmerek cepiva  - oseba je znotraj 12 mesecev po prebolelosti (novo, prej je veljajo samo 8 mesecev) bila cepljena z vsaj enim odmerkom kateregakoli cepiva, potrdilo o cepljenju pa ni starejše od 365 dni

- enkratni odmerek cepiva Pfizer ali Moderna, potrdilo velja od 22. dneva do največ 42. dneva po cepljenju

- enkratni odmerek cepiva AstraZeneca, potrdilo velja od 22. dneva do največ 84. dneva po cepljenju

- potrdilo o prebolelost ali pozitivni covid test, ki je starejši od 11 dni in ne več kot 365 dni.

Potniki iz EU lahko vstopijo na Hrvaško tudi brez testa ali dodatnega potrdila, vendar se jim v tem primeru odredi 10 dnevna karantena, ki jo lahko skrajšajo z negativnim hitrim ali PCR testom narejenim na Hrvaškem.

Med izjeme glede covid potrdil sodijo:

> otroci mlajši od 12 let, vendar le v primeru, ko imajo starši ali skrbniki ustrezna potrdila za vstop brez karantene

> čezmejni delavci, tranzitni potniki, učenci in študentje, ki na Hrvaškem ali izven nje ne bivajo dlje kot 12 ur

> delavci v pomorstvu in transportu, diplomati, policisti, vojaki in humanitarni delavci

> osebe, ki potujejo iz nujnih družinskih in poslovnih razlogov

> potniki, ki na Hrvaško potujejo zaradi nujnih zdravstvenih razlogov.

Lokacije na Hrvaškem, kjer opravljajo hitre in PCR teste za povratek v Slovenijo >>

Italija - vstop le za cepljene in prebolele z negativnim testom​

Italija je 16. decembra spremenila pogoje vstopa v državo. Slovenija je na njihovem C seznamu držav, kar pomeni, da lahko brez petdnevne karantene vstopijo le potniki, ki imajo potrdilo o cepljenju ali prebolelosti, dodatno pa še negativen covid test.

Vsi ostali potniki so napoteni v petdnevno karanteno in ob koncu morajo narediti še covid test. takšna pravila bodo veljala do 31. januarja 2022.

Za obisk hotelov in kampov v Italiji je sicer potrebno PCT potrdilo, prav tako tudi za smučanje, za obisk notranjih prostorov restavracij in muzejev pa je obvezen PC pogoj.

V Italiji lahko hitri covid test ureditev v lekarnah, najnižja cena pa je 15 € (lahko je tudi 20 ali 30 €). Našli smo spisek lekarn, kjer naj bi izvajali teste, je pa priporočljivo, da se na testiranje naročite > www.iomitesto.it

Nova pravila vstopa v Italijo:

Brez petdnevne karatene lahko vstopijo osebe, ki imajo:

- izpolnjen spletni obrazec prijave bivanja - European Digital Passenger Locator Form (dPLF) in

- potrdilo o polnem covid cepljenju, ki je starejše od 14 dni in ni starejše od 9 mesecev (po 1.2. 2022 bo potrdilo veljalo samo še 6 mesecev)  ali

- potrdilo o prebolelosti Covid-19 ali pozitivnem testu od katerega ni preteklo več kot 6 mesecev in

- negativni hitri covid test star max. 24h ali PCR covid test star max. 48 ur od odvzema brisa.

Potniki, ki niso cepljeni ali preboleli covid, lahko v Italijo vstopijo le ob upoštevanju pet dnevne karantene na naslovu vpisanem ob spletni prijavi in obveznem negativnem covid testu ob vstopu v Italijo ter po zaključku karantene. Pred vstopom je potrebno izpolniti tudi spletni obrazec prijave bivanja.

Izjeme glede covid potrdil za vstop v Italijo:

- izjema glede covid testiranja velja za otroke mlajše od 6 let. Za otroke od 6 do 17,99 let je hitri covid test obvezen - če potujejo s starši, ki imajo vsa potrebna potrdila za vstop brez karantene npr. potrdilo o cepljenju + negativen test, potem se otroku karantena ne odredi.

- tranzitni potniki za čas 36 h, vendar je tudi za njih potrebna spletna prijava. Gleda tranzita preko italijanskih letališč je zadnja informacija da potrebujete covid potrdila tudi če gre samo za tranzit čez Italijo

- potniki, ki v Italijo prihajajo z obmejnega območja, in se v Italijo odpeljejo do 60 km od kraja prebivanja, kjer se zadržijo največ do 48 ur

- nujna poslovna / zdravstvena potovanja za max. čas 120 ur (obvezno potrdilo)

- prevozniki, obmejni delavci, šolarji in študentje na šolanju v sosednji državi

Več informacij o vstopu v Italijo >>

Avstrija - od 20.12. strožji pogoji vstopa​

Oseba, ki vstopa v Avstrijo iz Slovenije mora imeti potrdilo o cepljenju ali prebolelosti + od 20.12. naprej pa tudi potrdilo o poživitvenem odmerku ali negativen PCR test znotraj 72h od odvzema brisa.

PCR pa ni potreben v primeru, če je nekdo prebolel covid in je bil nato tudi polno cepljen z dvema odmerkom cepiva oz. z enim odmerkom cepiva Janssen.*

Če cepljena ali prebolela oseba nima dodatnega poživitvenega odmerka cepiva ali PCR testa, mora izpolniti prijavo vstopa v Avstrijo  in po vstopu v Avstriji opraviti PCR testiranje (v takšnem primeru karantena ne bo potrebna). PCR testiranje je na določenih lokacijah po Avstriji tudi za tujce brezplačno, ga pa mora oseba opraviti takoj po vstopu v državo in do negativenga rezultata počakati v karanteni na naslovu navedenem ob prijavi.

Če je bila oseba prvič cepljena s cepivom Janssen, drugič pa z nekim drugim cepivom npr. Pfeizer, se priporoča, da ima s seboj potrdilo o prvem in drugem cepljenju oz. ima s seboj cepilni kartonček, kjer je razvidno, da je prejela poživitveni drugi odmerek.

Potrdilo o cepljenju v Avstriji velja takoj po prejemu poživitvenega odmerka in potem 270 dni, potrdilo o prebolelosti pa velja 180 dni. Med osnovnim in poživitvenim cepljenjem mora preteči vsaj 120 dni. Potrdila morajo biti opremljena s QR kodo ali pa morajo biti v nemškem ali angleškem jeziku.

Med izjeme sodijo osebe, ki imajo PC potrdilo, da ne potrebujejo PCR testa - velja samo ob predložitvi dodatnega zdravniškega potrdila (mora biti v angleškem ali nemškem jeziku - obrazec):

- da ni preteklo več od 90 dni od okužbe z virusom SARS-CoV-2,
- da potrdilo ni bilo izdano prej kot 14 dni od potrjene okužbe oz. začetka simptomov,
- da je oseba vsaj 48 ur pred izdajo potrdila brez simptomov okužbe in
- da oseba na podlagi laboratorijskih vrednosti (CT vrednost), kljub pozitivnemu PCR-testu na SARS-CoV-2, ni več kužna.

* Dodaten PCR test prav tako ni potreben v primeru:

- če je oseba prebolela covid in je bila nato v roku 180 dni cepljena z enim odmerkom cepiva, drugi (poživitveni) odmerek cepiva pa je oseba prejela najmanj 120 dni od prvega odmerka. Covid-19 potrdilo v tem primeru velja 270 dni od prejema 2. odmerka cepiva

- če je bila oseba cepljena z dvema odmerkoma cepiva ali z enim odmerkom cepiva Janssen in je bil v roku 270 dni po polnem cepljenju izveden pozitiven PCR test. Oprostitev do predložitve PCR testa v tem primeru velja 180 dni po okužbi.

Nekaj praktičnih primerov glede vstopa v Avstrijo in potrebe po PCR testu:

- 3x cepljen ali 1x s cepivom Janssen + dodatno cepljenje - PCR test ni potreben

- prebolel covid + 2x cepljen - PCR test ni potreben

- 2x cepljen ali 1 x s cepivom Janssen + prebolel covid

- PCR test ni potreben- prebolel, cepljen, prebolel - PCR test ni potreben

- prebolel covid - PCR test je potreben*

- prebolel covid + 1x cepljen - PCR test je potreben

- 2x cepljen ali 1x s cepivom Janssen - PCR test je potreben- 1x cepljen + prebolel - PCR test je potreben*

*izjema, če je prebolelost znotraj 90 dni od prihoda v Avstrijo, potem je potrebno dodatno zdravniško potrdilo - obrazec in dodaten PCR test pri vstopu ni potreben

Oseba, ki ni cepljena ali nima potrdila o prebolelosti, gre v 10 dnevno karanteno. Pred vstopom v Avstrijo mora izpolniti spletno prijavo vstopa v državo in potem lahko prekine karanteno šele po petih dneh z negativnim PCR testom.

Izjema glede covid potrdil so otroci mlajši od 12 let, za otroke stare 12 - 15 let pa je omogočen vstop s Holiday Ninja Pass potrdilom, kjer mora otrok v petih dneh opravi tri covid teste - od tega morata biti vsaj dva PCR.

Med izjeme sodijo tudi tranzitni potniki (spletna prijava ni potrebna) in prevozniki, osebe, ki imajo zdravniško potrdilo, da se ne morejo cepit, za šolarje, čezmejne delavce in potovanja zaradi povezanosti družine, ki redno prehajajo mejo, pa veljajo milejši PCT pogoji vstopa v Avstrijo z negativnim hitrim testom (24h) ali PCR testom (72h).

Lokacije za covid testiranje - avstrijska Koroška >>

Lokacije za covid testiranje - Dunaj >>

Lokacije za testiranje - regija Salzburg >>

Nemčija - Slovenija na visoko rizičnem seznamu​

Slovenija je od 26.9. 2021 na visoko rizičnem nemškem seznamu, zato je sedaj potrebna prijava vseh potnikov na spletni strani www.einreiseanmeldung.de.

Osebe, ki iz Slovenije vstopajo v Nemčijo samo z negativnim covid testom morajo dodatno še v 10 dnevno karanteno. Izjema so npr. tranzitni potniki (max. 24h) skozi Nemčijo oz. tisti, ki so Slovenijo prevozili v tranzitu.

Nemški spisek rizičnih držav - Institut Roberta Kocha >

Potrebna potrdila za vstop v Nemčijo iz Slovenije:

- spletna prijava potnikov www.einreiseanmeldung.de

- potrdilo o polnem cepljenju  + 14 dni ali potrdilo o prebolelosti (pozitiven PCR test) + 28 dni in ne več kot 6 mesecev - potrdilo mora biti v digitalni obliki ali pisno potrdilo v nemščini ali angleščini. V priberu, da je prebolela oseba prejela en odmerek cepiva, se smatra, da je polno cepljena.

- potrdilo o negativnem hitrem covid testu (veljaven 48h od odvzema brisa) ali PCR testu + 10 dnevna karantena (veljaven 72 ur), ki se lahko predhodno zaključi šele 5. dan po prihodu z negativnim covid testom. Otrokom mlajšim od 12 let se karantena zaključi avtomatsko po 5. dnevu po prihodu.

Izjeme glede karantene so tranzitni potniki, osebe v mednarodnem tranzitnem prometu, nujna poslovna potovanja max. 5 dni, nujna zdravstvena oskrba ipd.
Nemčija 1. avgusta spreminja  pogoje vstopa v Nemčijo - za vse potnike so obvezna covid potrdila glede testiranje, cepljenja ali prebolelosti. To velja tudi za potnike, ki prihajajo iz ne-rizičnih območij npr. Slovenije. Izjema covid potrdil velja za otroke mlajše od 12 let. Covid potrdila je potrebno imeti tudi v primer tranzita skozi Nemčijo.

Več informacij o pogojih vstopa v Nemčijo > 

Madžarska - vstop brez covid potrdil

Slovenski državljani lahko vstopijo na Madžarsko brez omejitev oz. covid potrdil.

V turističnih namestitvah in restavracijah ni potrebno predložiti potrdila o cepljenju, potrdila o prebolelosti niti hitrega ali PCR covid testa.

Maske so po novem potrebne v vseh notranjih prostorih npr. trgovine, muzeji, na javnem prevozu in tudi na zunanjih postajališčih javnega prevoza.

V primeru prireditev lahko organizatorji sami določijo strožje zaščitne pogoje, zato preverite to na spletnih straneh same prireditve. Npr. za vstop na adventne tržnice v Budimpešti je obvezno imeti PCT potrdilo.

Češka - novi pogoji vstopa od 27.12.

Slovenija je na češkem temnordečem seznamu kot država z visokim tveganjem. Od 27.12. 2021 velja, da morajo potniki za vstop na Češko imeti negativen PCR test, ki velja 72h od odvzema brisa - izjema so osebe, ki so še prejele poživitveni odmerek cepiva.

PCR test velja tudi za cepljene in prebolele osebe, osebe, ki niso cepljene oz. prebolele pa morajo na Češkem med 5. - 7. dnevom opraviti še eno PCR testiranje.

Izjema velja za otroke maljše od 12 let, za mladostnike od 12 - 18 let pa je dovolj cepljenje z dvema odmerkoma cepiva.

- obvezna prijava v spletnem obrazcu pred prihodom na Češko

Izjeme glede PCR testa:

- otroci mlajši od 12 let (ne potrebujejo izpolnjevati prijavnega obrazca)

- mednarodni transportni delavci

- tranzit po kopnem do 12 ur

- samo za nujna potovanja na Češko do 12 ur

- potovanja na Češko iz sosednjih držav do 24 ur

- profesionalni umetniki in športniki

- čezmejni delavci, študentje, učenci

- reševalne službe

Švica - obvezen covid test

Švica od 20.12. 2021 spremenila pogoje vstop a v državo, ki veljajo tudi za osebe, ki imajo potrdilo o cepljenju ali prebolelosti.

Vse osebe, stare 16 let ali več, morajo ob vstopu v Švico imeti negativni hitri (veljavnost 24h) ali PCR test (veljavnost 72h). osebe, ki niso cepljene ali prebolele covid morajo potem med četrtim in sedmim dnevom bivanja v Švici covid test narediti še enkrat. Drugi test je lahko hitri ali PCR

Test je plačljiv - hitri test okoli 80 CHF, PCR test okoli 180 - 200 CHF - lokacije testiranj. V primeru, da ste v Švici manj kot 4 dni, potem ne potrebujete delati drugega testa.Izjema glede covid potrdil in testov so otroci mlajši od 16 let in tranzitni potniki.

Vsi potniki mora pred vstopom v Švico izpolniti spletno prijavo (ne prej kot 48h pred prihodom) na https://swissplf.admin.ch

Več o pogojih vstopa v Švico.

Francija

Francija je junija spremenila pogoje vstopa v državo. Vse EU države so na zelenem seznamu in potniki iz teh držav za vstop v Francijo potrebujejo:

- negativen hitri ali PCR, ki ni starejši od 24h od odvzema brisa (Slovenija je na rizičnem seznamu EU držav, zato je veljavnost testa krajša od običajnih 72h)

- potrdilo o cepljenju - dva odmerka cepiva Pfizer, Moderna ali AstraZeneca + najmanj 7 dni od cepljenja ali eden odmerek cepiva Janssen + 28 dni

- potrdilo o prebolelosti + vsaj en odmerek enega od cepiv + najmanj 7 dni od cepljenja

- potrdilo o prebolelosti, ki je starejše od 11 dni in ne več kot 6 mesecev - obvezno mora biti EU digitalno covid potrdilo s QR kodo

Test oz. druga potrdila so obvezna za vse potnike stare 12 let ali več, dodatno je potrebno na spletu izpolniti tudi obrazec - izjava za čast >>

V Franciji je od avgusta za vstop v restavracije, muzeje in kulturne ustanove obvezno covid potrdilo. Izjema so otroci mlajši od 12 let.

Španija

Španija je priljubljena počitniška destinacija. V septembru so se covid razmere nekoliko izboljšale. Španija od potnikov, ki so stari 12 let ali več pri vstopu zahteva naslednja potrdila:

- negativni hitri covid test, ki ne sme biti starejši od 48 ur, ali PCR test ne starejši od 72 ur

- potrdilo o prebolelosti covid-19, ki je starejši od 11 dni in ni starejši od 180 dni

- potrdilo o polni cepljenosti (2 odmerka ali eden v primeru cepiva Janssen), ki je starejši od 14 dni

Vsi potniki na poti v Španijo morajo 48 ur pred prihodom izpolniti spletni obrazec za zdravstveni nadzor (Formulario de Control Sanitario) na spletni strani Spain Travel Health - www.spth.gob.es, kjer se prejme QR kodo, ki se jo pokaže ob vstopu v Španijo (vsaka oseba mora imeti svojo QR kodo povezano s potovanjem). Obrazec morajo izpolniti tudi potniki v tranzitu.

Več informacij najdete na: https://www.spth.gob.es

Srbija​

Srbija na podlagi sporazuma za državljane Slovenije omogoča vstop z negativnim hitrim ali PCR testom (max. starost od odvzema brisa 48h), s potrdilom o polnem cepljenju, potrdilom o prebolelosti covid-19, ki ni starejše od 180 dni, ali potrdilom o prebolelosti in dodatno enem odmerku cepiva, ki ga je oseba prejela znotraj 8 mesecev po prebolelosti. ​

Izjema testiranja za otroke iz Slovenije velja do starosti 15 let, če potujejo s člani ožje družine, ki izpolnjujejo pogoje za vstop brez karantene.​

V primeru, da potnik zamudi rok veljavnosti testa (48 ur), kar pa ni krivda potnika, ampak je posledica drugih nepredvidljivih dejavnikov (zamuda/prestavitev leta, odhoda avtobusa, vlaka in dr.), se veljavnost testa podaljša na 72 ur.

Izjeme veljajo za tranzitne potnike (max. 12 ur), tovorni promet, za otroke do 12 let (v primeru Slovenije do 15 let), če potujejo s starši, ki imajo veljavna covid potrdila in za tuje državljane z začasnim ali stalnim bivanjem v Srbiji, ki covid test naredijo potem v roku 48h v Srbiji.

Vstop iz poslovnih razlogov je dovoljen tudi brez negativnega PCR testa, s predhodno najavo pri Gospodarski zbornici Srbije. V 24 urah po prihodu je potrebno Gospodarski zbornici Srbije ('Privredna komora Srbije') predložijo negativni PCR test ali antigenski test na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ga je izdal referenčni laboratorij v Srbiji.

Bosna in Hercegovina

Bosna in Hercegovina je 12. junija spremenila predpise glede vstopa v državo, tako da je omogočen vstop osebam, ki imajo enega od pogojev:

> negativni hitri ali PCR test, ki ni starejši od 48h - velja za potnike iz EU, za ostale države pa je test lahko star 72h

> polno cepljenje +  14 dni

> potrdilo o pozitivnem testu ali prebolelosti covid-19, ki je starejše od 14 dni in ne več kot 180 dni.

Izjema velja za otroke mlajše od 7 let, prevoznike in tranzitne potnike.

Tranzit čez Neum poteka nemoteno in ni potrebno imeti dodatnih dokazil za potovanje iz Hrvaške proti južni Dalmaciji in Črni gori.

Severna Makedonija

Od 1.9. veljajo covid pravila vstopa v Severno Makedonijo. Izjema velja za otroke mlajše od 18 let. Brez 7 dnevne karantene lahko vstopijo potniki, ki imajo:

- potrdilo o cepljenju

- potrdilo o prebolelosti, ki je starejše od 45 dni

- potrdilo o negativnem PCR testu, ki ni starejše od 72 ur

- potrdilo o negativnem hitrem covid testu, ki ni starejše od 48 ur

Tranzit skozi Severno Makedonijo je dovoljen ob podpisani tranzitni izjavi.

Črna gora - pravila vstopa v državo

Zaradi poslabšanja razmer je Črna gora sprejela strožja pravila vstopa v državo. Za prebivalce sosednjih držav strožja pravila ne veljajo, veljajo pa za vse ostale potnike. Za državljane EU še do vključno 23. 8. velja, da če so prej neprekinjeno vsaj 15 dni prebivali v EU, da ne potrebujejo potrdil.

Od 24.8. je vstop v Črno goro brez 14 dnevne karantene možen s:

- potrdilom o negativnem hitrem covid testu, ki ne sme biti starejši od 48h od odvzema brisa, ali negativnem PCR testu (72h)

- potrdilom o prebolelosti covid, ki je starejše od 14 dni in ne več kot 180 dni od pozitivnega covid testa

- potrdilom o polnem cepljenju (eden ali dva odmerka glede na vrsto cepiva).

Potrdila niso potrebna za otroke mlajše od 18 let.

Grčija - od 19.12. obvezen covid test

V Grčijo je od 19. decembra naprej možno vstopiti z ustreznimi potrdili in covid testi:

- spletni PLF obrazec - najkasneje en dan pred prihodom > https://travel.gov.gr

- negativni hitri covid test max. od odvzema brisa 24h

- PCR covid test max. od odvzema brisa 72h.

Izjema glede covid potrdil so samo otroci maljši od 5 let.

Potrdila morajo biti v angleškem jeziku z vsemi potrebnimi osebnimi podatki oz.QR kodo.

Ob vstopu v državo se izvajajo tudi naključni hitri covid testi - v primeru, da je pri testiranju oseba pozitivna, se jo pošlje na dodaten PCR test. Če je tudi ta test pozitiven, se uredi 10 dnevna karantena v namestitvi, ki je predvidena za izolacijo. Stroške namestitve krije Grčij.

Več informacij o vstopu v Grčijo > https://travel.gov.gr.

Albanija - potrdila od 6.9.

Od začetka septembra veljajo strožji pogoji vstopa v Albanijo.

Potniki morajo imeti covid potrdilo o cepljenju, ki mora biti starejše od 14 dni, ali negativen hitri covid test ( max. 48 ur) ali PCR test (max. 72 ur) ali zdravstevno potrdilo o prebolelosti, ki ni starejše od 6 mesecev.

Ustrezna potrdila morajo imeti tudi potniki v tranzitu skozi Albanijo, izjema so otroci mlajši od 6 let.

Datum objave
Kategorija
Statistika
401909 ogledov