Aktualne informacije o prestopu meja po Evropi

Datum objave
Kategorija
Statistika
104951 ogledov

Evropa različno ukrepa v primeru težav s koronavirusom in večina držav ob vstopu zahteva negativen test, določene pa dodatno tudi karanteno. Slovenija v soboto, 13.2. vsem tistim, ki so covid-19 že preboleli, ali pa so že bili 2 x cepljeni, omogoča vstop v državo brez dodatnega testa ali karantene.

Sredi februarja smo preverili stanje po Evropi glede koronavirusa, kakšne so zahteve posameznih držav glede možnosti prehajanja meja. Pomembno je, da je tranzit potnikov skozi države še vedno povsod omogočen, je pa dobro imeti neko potrdilo oz. papir, katera država je vaša ciljna.​

Vstop v Slovenijo

Glede prehajanja državne meje v Sloveniji že od konca oktobra veljajo strožji ukrepi, ki pa se pogosto spreminjajo.

Potniki lahko v Slovenijo pridejo brez 10 dnevne karantene z negativnim hitrim testom, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa in je bil narejen v državi EU ali schengenskega prostora. Prav tako se prizna negativen PCR test, ki ni starejši od 48 ur in je lahko narejen tudi v tretji državi, vendar le pri organizacijah, ki jih kot ustrezne prizna Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano  - spisek lokacij www.nlzoh.si

Novost med izjemami za prehod meje brez negativnega testa ali karantene so osebe, ki so covid-19 že prebolele, in osebe, ki so že bile cepljene. Ob vstopu v Slovenijo je potrebno predložiti potrdilo o pozitivnem hitrem ali PCR testu, ki je starejši od 21 dni in ne več kot 6 mesecev. Potrdilo je lahko izdano v EU, članici Schengenskega območja ali pri organizaciji v tretji državi, ki jo je NLZOH prepoznal kot ustrezno. Oseba lahko predloži tudi potrdilo zdravnika o prebolelosti covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev. Potrdilo zdravnika je lahko izdano le v EU ali Schengenskega območja. Glede cepljenja mora oseba predložiti potrdilo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni, MO-DERNA 14 in AstraZeneca 21 dni.

V Slovenijo lahko brez karantene vstopijo tudi tisti potniki, ki izpolnjujejo eno od številnih izjem npr. tranzit, prevozniki, humanitarni delavci. Za določene izjeme npr. delovne migrante, šolarje, lastnike nepremičnin, osebe, ki izvajajo starševsko skrb, osebe naročene na zdravstvene storitve pa od sobote, 6.2., ponovno velja, da ne potrebujejo negativnega testa za vstop v Slovenijo, če osebe prihajajo iz držav članic EU ali schengenskega območja z boljšo epidemiološko sliko kot je v Sloveniji. Če pa prihajajo iz držav s slabšo epidemiloško situacijo, pa morajo imeti negativen test, ki ni starejši od 7 dni. Trenutno so to države Španija, Portugalska in Češka. Spisek vseh izjem je tukaj >>

Osebe, ki bodo na meji napotene v domačo 10 dnevno karanteno, lahko takoj prekinejo karanteno (ni več potrebno čakati 5 dni) z negativnim hitrim testom ali PCR testom narejenim v Sloveniji.

Ob prehodu državnih meja pa je potrebno poudariti, da morajo potniki spoštovati tudi regijske in občinske omejitve, ki veljajo. Te se lahko prehajajo le v izjemnih primerih npr. odhod na delo, rekreacija ipd. Več o odloku glede prehajanja občinskih in regijskih meja >>

Katere države in regije niso v celoti na rdečem slovenskem seznamu?

V Evropi je samo nekaj regij, ki niso rdeče obarvane in za prihod iz teh ne velja karantena oz. ni potrebno testiranje. Od 13.2. velja seznam:

- Italija - na rdečem seznamu ni regija Dolina Aoste

- Grčija v celoti na zelenem seznamu

- Danska: na rdečem seznamu samo regiji Hovedstaden in Sjælland

- Finska: samo regija Helsinki - Uusimaa

- Francija: izjema razen čezmorskih ozemelj Guadeloupe, Martinique in La Reunion

- Norveška: večina regij ni na rdečem seznamu, na katerem je samo še regija Oslo.

Vse preostale države in njihove regije po Evropi so na rdečem seznamu!

Hrvaška - obvezen PCR test​

Na Hrvaškem imajo v zadnjih dneh okoli 500 novo okuženih na dan, skupno pa nekaj več kot 2.500 aktivno okuženih oseb. ​

> Hrvaška je Slovenijo dala konec novembra na rdeč seznam EU držav, kar pomeni, da je potrebno za vstop imeti negativen PCR test, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa ali pa morajo PCR test opraviti takoj po vstopu na Hrvaško in do negativnega rezultata počakati v domači karanteni. Če testa ni mogoče opraviti, je oseba napotena v 10 dnevno karanteno. Otroci niso izjema za testiranje. Ta pravila so bila sredi februarja podaljšana do 28.2. 2021.

Hrvaška omogoča tudi vstop v državo iz turističnih razlogov, vendar je potrebno imeti negativen PCR test oz. potrdilo o prebolelosti covid-19. Med izjeme za vstop brez negativnega testa sodijo nujna tranzitni potniki, poslovna potovanja, družinski stiki, nujna vzdrževanja na nepremičnini, brez testa pa lahko na Hrvaško vstopijo tudi tisti, ki so covid-19 že preboleli.

Izjeme, za katere test ni potreben:

> čezmejni delavci, tranzitni potniki, učenci in študentje, ki na Hrvaškem ali izven nje ne bivajo dlje kot 12 ur

> delavci v pomorstvu in transportu, diplomati, policisti, vojaki in humanitarni delavci

> osebe, ki potujejo iz nujnih družinskih in poslovnih razlogov

> potniki, ki na Hrvaško potujejo zaradi nujnih zdravstvenih razlogov.

> osebe, ki so prebolele covid-19 - na meji je potrebno pokazati zdravstveno dokumentacijo ali pozitiven test, iz katerega je razvidno, da je od konca bolezni preteklo vsaj 14 dni in ne več kot 90 dni.

> osebe, ki imajo na hrvaškem nepremičnino ali plovilo, sodijo med izjeme le v nujnih primerih, ko je potrebno nujno popravilo ali vzdrževanje. V takem primeru PCR test ni potreben, je pa potrebno neko potrdilo, da gre za nujen primer (spodaj dopis hrvaškega MUP).

Lokacije na Hrvaškem, kjer opravljajo hitre teste za povratek v Slovenijo.

Potnikom, ki potujejo na Hrvaško, priporočamo, da pred odhodom izpolnijo spletni obrazec s podatki o osebah in kraju potovanja - entercroatia.mup.hr

> Slovenski seznam - vse regije na Hrvaškem na rdečem slovenskem seznamu, kar pomeni, da bo na povratku oseba napotena v 10 dnevno karanteno.

Karantena pa ne bo odrejena v primeru, da je oseba prebolela covid-19 oz. je že bila 2 x cepljena oz. sodi v eno od 14 izjem. Prav oseba ne bo napotena v karanteno, če ima opravljen negativen test - hitri test ne sme biti starejši od 24 ur in mora biti narejen v EU, PCR test pa ne sme biti starejši od 48 ur in je lahko narejen tudi v tretji državi.​

V primeru, da je oseba pri vstopu v Slovenijo napotena v karanteno, lahko to prekine z opravljenim negativnim testom (hitri ali PCR) v Sloveniji.

Zavarovanje NLB Vita Tujina krije tudi Covid-19 >>

Avstrija - obvezna registracija

Število pozitivnih oseb se je v zadnjih dneh v Avstriji zmanjšalo na okoli 1.500 oseb na dan, skupno pa imajo nekaj več kot 15.000 aktivno okuženih.

> Avstrija je imela že do sedaj stroge ukrepe pri prestopu meje in obvezno 10 dnevno karanteno, od 15.1. pa je potrebna obvezna registracija oseb pred vstopom v državo. Registracija je potrebna za vse potnike, tudi za otroke. Potniki morajo na spletu izpolniti obrazec (če to ni možno ga lahko izpolnijo tudi na fizičnem obrazcu).

Po izpolnitvi obrazca na spletu oseba prejme potrditveni e-mail, ki ga predloži na mejnem prehodu in na podlagi katerega bodo mejni organi lahko preko QR kode preverili podatke, ki jih je oseba navedla v formularju.

Spletna registracija ni potrebna za izjeme, za katere se tudi ne odredi 10 dnevna karantena npr. tranzitni potniki (priporoča se izpolnitev fizičnega obrazca), delovni migranti, redni družinski obiski neodložljivi primeri npr. pogreb.

Od 10.2. veljajo nova pravila za vstop v Avstrijo tudi za delovne migrante, šolarje in osebe, ki obiskujejo družinske člane. Pred vstopom v Avstrijo se morajo registrirati (velja 7 dni), ob vstopu v Avstrijo pa predložiti negativen izvid hitrega ali PCR testa, ki od odvzema brisa ne sme biti starejši od 7 dni. Test je lahko narejen tudi v Sloveniji, potrebno pa je nemško potrdilo o negativnem testu. Če ob vstopu oseba ne predloži negativnega testa, mora takoj oz. najkasneje v roku 24 ur po vstopu opraviti ustrezen test v Avstriji.

Registracija oseb za vstop v Avstrijo preko spletne strani:

V nemškem jeziku: www.sozialministerium.at/PTC-Formular-de

V angleškem jeziku: www.sozialministerium.at/PTC-Form-en

Obrazec za fizično registracijo v nemškem ali angleškem jeziku.

Potniki, ki prihajajo v Avstrijo, in ne sodijo med izjeme, morajo v 10 dnevno karanteno, ki jo lahko prekinejo šele 5. dan po prihodu z negativnim hitrim ali PCR testom narejenim v Avstriji. Med izjeme sodijo tranzitni potniki, prevoz blaga, nujni zdravstveni razlogi.

Z negativnim hitrim ali PCR testom starim do 72 ur lahko brez karantene vstopajo humanitarni delavci, osebe, ki vstopajo zaradi poklicnih razlogov ali na podlagi vabila sodišča ali iz medicinskih razlogov spremljajo osebo ter imetniki diplomatskih izkaznic.

Oseba, ki leti z letališča v Avstriji ali pa se na tak način vrača, se šteje, da je v tranzitu in ne gre v avstrijsko karanteno.

Smučišča so v Avstriji odprta od 24.12., vendar le za dnevne domače goste, saj so hoteli in apartmaji še vedno zaprti - predvidoma do konca februarja.

> Slovenija je v začetku novembra Avstrijo dala na rdeč seznam, zato ob vstopu veljajo strožji ukrepi (karantena ali negativen hitri ali PCR test).

Italija - negativen test ali 14 dnevna karantena

V Italiji v zadnji dneh dnevno beležijo okoli 13.000 novo okuženih oseb na dan.

Od 1.2. v Italiji ni več rdečih regij, saj se razmere izboljšujejo. Oranžne regije z zaprtimi restavracijami in omejitvami prehajanja med občinami so le še Sicilija, Apulija, Umbrija in Bolzano. 

Na rumenem seznamu, kjer so najboljše regije, je tudi nam najbližja Furlanija - Julijska krajina, kar pomeni, da so ponovno odprte restavracije in lokali od 5. do 18. ure, ni več omejitve prehajanja občinskih meja znotraj regije, pouk v osnovnih šolah poteka normalno, srednje šole pa v zmanjšanem obsegu števila otrok. Odprte so trgovine, športni centri, muzeji in galerije. Smučišča v Italiji naj bi se odprla 15. februarja.

> Osebe, ki prihajajo iz C liste držav, kamor sodi tudi Slovenija, lahko vstopajo v Italijo ob predložitvi negativnega hitrega ali PCR testa, ki ne sme biti starejši od 48 ur. Pred vstopom je potrebno izpolniti obrazec za samoprijavo vstopa. V primeru, da potnik nima negativnega testa, se mu odredi 14 dnevna karantena.

Izjeme za prehod meje brez testa - tranzitni potniki za največ 36 ur, čezmejni delavci, diplomati, dijaki in študentje, prevozniki tovornih vozil.  Med izjeme pa ne sodijo tisti, ki so korono že preboleli ali pa so bili cepljeni, testi pa so potrebni tudi za otroke.

> Slovenija je sredi novembra dala vse italijanske regije na rdeč seznam, zato je ob povratku potrebna karantena ali negativen hitri ali PCR test.

Madžarska je za turiste zaprla mejo

Na Madžarskem je trenutno dnevno okoli 1.800 pozitivnih oseb.

> Madžarska je s 1. septembrom zaostrila pogoje pri prestopu meje za tujce. Slovenci in drugi tujci lahko mejo prestopimo le v izjemnih pogojih (tranzit, s posebnim dovoljenem madžarskih organov, tovorni promet, zdravstveni posegi, šolstvo, čezmejni delavci v območju 30 km od meje, diplomati) na treh glavnih mejnih prehodih Dolga vas, Pince in Hodoš.

Madžarski državljani in osebe, ki imajo na Madžarskem prebivališče, gredo ob povratku v 10 dnevno karanteno, ki jo lahko predčasno zapustijo po opravljenih dveh negativnih testih na koronavirus.

Tranzit skozi Madžarsko je dovoljen samo po določenih poteh - večinoma gre samo za avtocestne koridorje, prav tako je zaustavitev možna samo na določenih postajališčih.

> Slovenija je sredi novembra dala vse madžarske regije na rdeč seznam - obvezen hitri ali PCR test ali karantena

Srbija - na rdečem seznamu

Srbija ima v sredi februarja dnevno okoli 1.500 novih potrjenih primerov.

> Od 20. decembra je za za tuje državljane Srbija uvedla obvezen negativen PCR test na novi koronavirus, ki ne sme biti ni starejši od 48 ur. V primeru, da zaradi objektivnih razlogov npr. zastoj na cesti pride do zamude, se veljavnost testa podaljša na 72 ur. Brez negativnega testa vstop tujim državljanom v Srbijo ni dovoljen.

> Slovenija je Srbijo novembra dala na rdeč seznam - obvezna 10 dnevna karantena ali negativen PCR test.

Bosna in Hercegovina - na rdečem seznamu

BiH ima januarja okoli 300 dnevno pozitivnih oseb in skupno okoli 16.000 pozitivnih oseb.

> Ob povratku iz BiH v Slovenijo je potrebno imeti negativen PCR test ali pa se oseba napoti v 10 dnevno karanteno.

> Slovenci v BiH lahko potujemo le ob predložitvi negativnega PCR testa, ki ne sme biti starejši od 48 ur. Test se zahteva tudi za otroke.

Nemčija v celoti na rdečem seznamu​

Nemčiji ima dnevno okoli 7.000 novih pozitivnih primerov in skupno nekaj čez 170.00 aktivno okuženih.

> Nemčija je 24.1. Slovenijo uvrstila na seznam visoko rizičnih območij – ob vstopu je potrebno imeti negativen test na prisotnost virusa SARS-CoV-2, vendar pa ta ne odpravlja 10 dnevne karantene. Pred prihodom v Nemčijo je potrebno izpolniti obrazec na www.einreiseanmeldung.de. Pri vstopu je potrebno imeti kopijo izpolnjenega obrazca v elektronski ali papirni obliki.

Testiranje lahko opravite max. 48 ur pred vstopom v Nemčijo. Rezultat testa mora biti v tiskani ali elektronski obliki v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku. Sprejemajo se PCR, LAMP in TMA testi. Hitri antigenski testi se sprejemajo le, če izpolnjujejo osnovne kriterije, ki jih priporoča WHO (občutljivost: 80% ali več, specifičnost: 97% ali več v primerjavi s PCR testi). V primeru dvoma, da antigenski test izpolnjuje predpisane pogoje, imajo pravico pristojni organi tak test zavrniti.

Med izjeme sodijo potniki v tranzitu, vozniki v tovornem prometu, osebe, ki v Nemčijo vstopajo za manj kot 24 ur, mlajši od 6 let, dnevni in tedenski delovni migranti in učenci ter posamezniki, ki vstopajo za manj kot 72 ur npr. za obisk partnerjev in sorodnikov v prvem kolenu.

Obvezno testiranje pred vstopom v Nemčijo pa ne odpravlja 10 dnevne karantene, ki jo je možno predčasno prekiniti, če opravite dodatno testiranje, vendar šele od petega dne karantene naprej.

> Slovenija je celotno Nemčijo od 12. decembra dala na rdeči seznam (predhodno je bila na oranžnem), kar pomeni, da je ob povratku potrebna 10 dnevna karantena oz. negativen test.

Švica za Slovence uvedla karanteno

V Švici imajo sredi januarja dnevno okoli 2.200 pozitivnih oseb in skupno nekaj več kot 180.000.

> Švica je imela Slovenijo na rdečem seznamu do konca oktobra. Zaradi slabših razmer pa jo je na ta seznam ponovno dala 14. decembra, kar pomeni, da je potrebna 10 dnevna karantena (negativen test ne pomeni izjeme). Med izjeme sodijo tranzit, potovanja zaradi nujnih zdravstvenih storitev, nujna poslovna potovanja. Potniki so se dolžni sami prijaviti kantonalnim oblastem v roku dveh dni po vstopu v državo. Kršenje pravil se kaznuje z denarno kaznijo v višini 10.000 CHF (približno 9.276€).

> Slovenija je Švico že oktobra dala na rdeč seznam, tako da je povratek možen samo ob karanteni ali negativnem testu.

Nizozemska - v celoti na rdečem seznamu

Na Nizozemskem so razmere nekoliko boljše, tako da imajo dnevno okoli 5.500 novih primerov okužbe.

>Na Nizozemskem od 23.1. velja nočna policijska ura med 21 – 4.30 h. Za potnike, ki prihajajo iz rizičnih držav (tudi Slovenija) po kopnem npr. z avtomobilom, morajo imeti negativen PCR test, ki ni starejši od 72 ur. Za potnike, ki na Nizozemsko pridejo z letalom ali ladjo, je dodatno potreben še negativen hitri test, ki je lahko opravljen max. 4 ure pred vkrcanjem. Ta ukrep velja tudi za potnike iz Slovenije.

Po prihodu na Nizozemsko morajo potniki v 10 dnevno karanteno, ki jo lahko prekinejo z negativnim PCR testom, opravljenim najmanj 5 dni po prihodu.

> Slovenija je konec oktobra dala celotno Nizozemsko na rdeči seznam.

Belgija - v celoti na rdečem

V Belgiji so razmere zopet slabše kot konec decembra, tako da imajo dnevno okoli 2.500 novih primerov na dan, skupno pa še vedno več kot 620.000 aktivno okuženih oseb.

> Slovenija je 26. oktobra na rdeči seznam uvrstila celotno območje Belgije - obvezna karantena ali testiranje (razen izjem).

> Belgija je v letu 2021 uvedla strožji režim prehajanja meje za rdeče države, kamor sodi tudi Slovenija. Ob vstopu gredo potniki v 14 dnevno karanteno, ki jo lahko skrajšajo z negativnim PCR testom, ki ga lahko naredijo šele 7. dan po prihodu. Pred prihodom v Belgijo, vendar ne več kot 48 ur prej, je potrebno izpolniti spletni obrazec - Passenger Locator Form.

Češka - spremembe po 5.2.

Razmere na Češkem so zopet nekoliko slabše, saj imajo sedaj dnevno okoli 10.000 primerov okužb, skupno pa aktivnih primerov pa okoli 110.000. Obvezno je nošenje mask tudi zunaj.

> Slovenija je februarja Češko dala na poseben seznam, kjer je za vse potnike potreben negativen test ali karantena (tudi za izjeme)

> Češka je 9.11. Slovenijo uvrstila na rdeči seznam držav. S 5.2. se zaostrujejo pogoji vstopa v državo. Za vse EU državljane, ki na Češko prihajajo iz rdečih držav pomeni, da se morajo pred potovanjem obvezno registrirati v sistem https://plf.uzis.cz/, imeti negativni PCR test (max. 48 ur), kljub temu pa je za vse obvezna karantena. Po petem dnevu se lahko naredi ponoven PCR test in negativen rezultat odpravi karanteno. Obvezna je FFP2 zaščitna maska.

Slovaška - na rdečem seznamu

Na Slovaškem so razmere stabilne in imajo dnevno okoli 1.500 novih primerov okužb na dan in skupno nekaj čez 45.000 aktivnih primerov. Obvezno je nošenje mask tudi zunaj.

> Slovenija je Slovaško dala 26.10. v celoti na rdeči seznam - obvezna karantena ali testiranje (razen izjem).

> Slovaška je konec novembra sprejela, da morajo potniki iz rdečih držav izpolniti spletni obrazec in po prestopu meje v 10 dnevno karanteno oz. po petem dnevu opraviti test. Karanteni se potniki na meji izognejo z negativnim testom, ki ne sme biti starejši od 72 ur.

Poljska - na rdečem seznamu v celoti

Poljska ima v zadnjih dneh boljše rezultate in dnevno beleži okoli 6.000 pozitivnih primerov, skupno pa je aktivnih okoli 215.000 oseb.

> Za prebivalce EU Poljska nima posebnih zahtev glede vstopa v državo.

> Slovenija je januarja celotno območje Poljske dala na rdeči seznam, tako da je obvezna karantena oz. negativen test.

Francija - razmere so nekoliko boljše

V Franciji ima sredi februarja nekoliko boljše razmere in dnevno okoli 18.000 novih primerov dnevno. Še vedno po celotni državi velja nočna policijska ura, ki veljala od 18. do 6. ure. V tem času prebivalci ne smejo zapustiti svojih domov.

> Francija za prebivalce EU, ki pridejo v državo po kopnem npr. z avtomobilom, nima posebnih ukrepov za prehod meje. Od 23.1. pa je za vse državljane EU, ki pridejo v Francijo po morski ali zračni poti, obvezen negativen izvid PCR testa, ki ni starejši od 72 ur.

> Slovenija  je na rdeči seznam uvrstila uvrstila večji del Francije (izjema Korzika ter čezmorska ozemlja Guadeloupe, Martinique in La Reunion) - za prihod iz rdečih regij je obvezna karantena ali testiranje.

Španija

Španija je priljubljena destinacija za počitnice v zimskem času. Februarja so razmere nekoliko boljše in dnevno imajo okoli 20.000 okužb.

>Španija za Slovence zahteva ob vstopu PCR ali hitri test, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Otroci mlajši od 6 let so izjema. Rezultat mora biti napisan v španskem, angleškem, francoskem ali nemškem jeziku. 48 ur pred prihodom v Španijo je potrebno izpolniti spletni obrazec s podatki, nato dobite QR kodo, ki jo je potrebno pokazati ob prihodu v Španijo - spth.gob.es.

Za Kanarske otoke je dodatno potrebno uporabljati mobilno aplikacijo RadarCovid (https://radarcovid.gob.es/) za sledenje stikom COVID-19, ves čas bivanja na Kanarskih otokih ter še 15 dni po odhodu.

> Slovenija je februarja Španijo dala na poseben seznam, kjer je za vse potnike potreben negativen test ali karantena (tudi za izjeme)

Portugalska

Na Portugalskem so po slabem koncu januarja razmere zope tnekoliko boljše. Dnevno imajo okoli 3.000 novih primerov in skupno okoli 180.000 aktivno okuženih oseb.

> Slovenija je februarja Portugalsko dala na poseben seznam, kjer je za vse potnike potreben negativen test ali karantena (tudi za izjeme)

> Portugalska je od konca januarja do vsaj 15. februarja zaprla mejo s Španijo za vsa ne nujna potovanja.

Datum objave
Kategorija
Statistika
104951 ogledov