NIJZ objavil pogoje delovanja slovenskih kampov in postajališč za avtodome

Datum objave
Kategorija
Statistika
6327 ogledov

NIJZ je na podlagi predloga slovenskih kampov potrdil smernice za delovanje kampov in postajališč za avtodome. Gre za priporočila, ki jih morajo upoštevati zaposleni v kampu in tudi gostje kampa, da bo kampiranje za vse varno.

Kamping sezona v Sloveniji se pričenja 18. maja in v naslednjih dneh se bo večina kampov odprla. Spisek datumov odprtja slovenskih kampov najdete tukaj >>

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil pogoje delovanja kampov in PZA-jev, ki urejajo delovanje recepcij, čiščenje sanitarij, urejenost kamping parcel in tudi naloge osebja in pravila za goste.

Navodila za zaposlene in delovanje recepcije

Pomembno je, da v kampih poskrbijo za seznanitev zaposlenih z ukrepi, uporabo zaščitne opreme in ustrezno medosebno razdaljo na delovnem mestu (1,5m). Gostje v recepcijo vstopajo posamezno oz. v številu, ki glede na velikost in razporeditev prostora onemogoča srečevanje. V zaprtih skupnih prostorih je obvezna uporaba obraznih mask!

V skupnih prostorih se morajo namestiti podajalniki za razkužila, priporočajo pa tudi, da se na vidna mesta namestijo kratka navodila za preventivno zaščitno ravnanje gostov, obvezno pa morajo biti navodila pri vstopu v kamp.

Promocijski materiali npr. zemljevidi, prospekti, reklame naj bodo pospravljeni in se gostom ponudijo na njihovo željo, ne da jih sami izbirajo. Svetuje se uvedba brezstičnega poslovanja. Po vsakem gostu naj se razkužijo površine, ki se jih je dotikal (npr. pult, POS terminal). Poskrbeti je potrebno za pogosto zračenje recepcije.

Pravila tudi za kampiste

Gostje kampa in postajališča za avtodome morajo dosledno upoštevati navodila zaposlenih glede:

> zagotavljanja zadostne medosebne razdalje

> režima kampiranja oz. uporabe postajališča za avtodome

> uporabe skupnih prostorov, sanitarij, plačevanja storitev in odlaganja odpadkov.

Prostor za kampiranje mora biti urejen tako, da se gostom zagotavlja izvajanje zadostne medosebne razdalje (1,5m).

Pravila za uporabo sanitarij

Sanitarije predstavljajo točko, kjer je največja možnost prenosa virusa, zato je treba njihovi uporabi ter čiščenju in razkuževanju v kampih in na postajališčih za avtodome nameniti še posebno pozornost. Kamp mora poskrbeti za redno zračenje sanitarij, čiščenje in razkuževanje pa vsaj vsako uro oz. prilagojeno frekvenci gostov.

Gosti naj sanitarije uporabljajo posamično oz. glede na velikost in razporeditev prostorov tako, da je omogočeno zagotavljanje zadostne medosebne razdalje. Če kamp omogoča, je priporočljivo gostom ponuditi privatne sanitarije.

V sanitarijah je v času epidemije (v Sloveniji samo še do 1.6.) obvezna uporaba obrazne maske. Električni sušilnik za roke mora biti izključen, na voljo morajo biti papirnate brisače za enkratno uporabo.

Otroška igrala se ne uporabljajo

Skupni prostori naj se omejujejo na najbolj nujne npr. prostori za pomivanje posode, pralnice, zbirališča za odlaganje odpadkov... Poskrbi se za zadostno razdaljo med osebami (npr. uporaba samo določenih lijakov), za redno čiščenje, razkuževanje (poudarek na predmetih, ki se jih dotakne veliko oseb npr. stikala, ročaji, kljuke, ograje…) in prezračevanje.

Tudi pri druženju med gosti naj se dosledno upošteva zadostna medosebna razdalja. Gostje naj skrbijo za umivanje in razkuževanje rok po dotikanju katerihkoli nečistih površin ali predmetov.

Prepreči se dostop do otroških igral.

V primeru, da osebje kampa zazna gosta z znaki okužbe dihal, mora o tem obvestiti recepcijo oziroma vodstvo kampa.

NAGRADNA IGRA - Po opremo za kampiranje v Camping Orehek >>

Datum objave
Kategorija
Statistika
6327 ogledov